Wniosek Gminy Koźminek na przebudowę ul. J. Słowackiego w m. Koźminek znalazł się na liście zadań przyjętych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania to 880 887,30 złotych z czego 80 % będzie pochodziło z dofinansowania.

W ramach zadania kompleksowo zostanie przebudowana ulica Juliusz Słowackiego na długości 185 metrów

Cała jezdnia zyska nową nawierzchnię asfaltowa o szerokości 5,0 metra. Wykonane zostaną nowe chodniki i zjazdy do nieruchomości z betonowej kostki brukowej. Ulica zyska nowe odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. W ramach zadania wykonane zostaną 2 wyniesione przejścia dla pieszych z aktywną sygnalizacją ostrzegawczą.  

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to listopada 2022 roku.