zmiany klimatu

 

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska rozpoczęło pracę nad dokumentem strategicznym pn. „Plan adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Serdecznie Państwa zapraszamy i zachęcamy do zaangażowania się w opracowanie ww. dokumentu korzystając z utworzonego narzędzia w postaci geoankiety pn. „Mapuj Klimat” – http://mapujklimat.terrifica.eu/ako/