W pierwszy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, który obchodzony jest 27 grudnia 2021 r. w 103 rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego nastąpiło złożenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej na grobie Kazimierza Śmierzchalskiego – powstańca wielkopolskiego, który swoje życie związał z Koźminkiem. W uroczystości wzięli udział burmistrz Gminy Koźminek pani Iwona Michniewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Koźminek pan Włodzimierz Karasiński, Radni Rady Miejskiej Gminy Koźminek pani Maria Maślak, pani Kamila Pawlak, pan Marcin Janiak, nauczyciele Szkoły Podstawowej im. A. Mielęckiego w Koźminku oraz potomkowie Kazimierza Śmierzchalskiego wnuk, prawnuk i praprawnuk z bliskimi.

Kim był Kazimierz Śmierzchalski?

Pochodził z gminy Opalenica powiat nowotomyski, urodził się w miejscowości Dakowy Mokre. Jako młody chłopaka brał udział w I wojnie światowej po wcieleniu go do cesarskiej armii w 1917 roku, ze służby został zwolniony w październiku 1918 roku. Od 06 stycznia 1919 roku uczestniczył aktywnie w powstaniu wielkopolskim. Po zakończonym powstaniu został przydzielony do 4 Pułku Strzelców Wielkopolskich Dywizji Poznańskiej, która wchodziła w skład 4 Armii, z którą w 1920 r. brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej, pod dowództwem zwierzchnika Wojsk Polskich Józefa Piłsudskiego. W 10.10.1922 r. otrzymał patent i prawo noszenia Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich. Całe życie związał ze służbą Ojczyźnie. Od 1924 roku został przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza na Kresach Wschodnich. Tam mieszkał z rodziną i pełnił obowiązki dowódcy strażnicy w okolicach Sejny. W 1937 roku wraca z rodziną do Koźminka, podupada na zdrowiu. W sierpniu 1939 ochotniczo zgłasza się do Armii Poznań i uczestniczy w wojnie obronnej. Po rozbiciu wojsk polskich nad Bzurą dostaje się do niewoli . Przebywa w Stalagu w Ostrzeszowie. Ze względu na zaawansowaną gruźlicę zostaje zwolniony ze stalagu. Mimo choroby i kontroli ze strony gestapo czynnie bierze udział w konspiracji antyniemieckiej do swoich ostatnich dni. Umiera 22 czerwca 1942 roku w wieku 43 lat.

Autor: Iwona Chojnacka-Adamus

Dyrektor szkoły