Informacja

Dotyczy: wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie gminy Koźminek

Na podstawie Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2021 r. teren gminy Koźminek został objęty terenem zapowietrzonym i zagrożonym i w związku z tym na terenie gminy nakazuje się:

  • Utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie,

zakazuje się:

  • Organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki.

Załączniki: Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego