W ramach akcji profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w szkołach na terenie  gminy Koźminek, Urząd Miejski Gminy Koźminek zakupił profilaktyczne materiały dla uczniów w klasach I-IV. Zakupiono worki z elementami odblaskowymi z nadrukiem profilaktycznym:  „DBAM O ZDROWIE. STOP UZALEŻNIENIOM”, długopisy, notesy i ołówki z nadrukiem profilaktycznym: „DBAM O ZDROWIE. STOP UZALEŻNIENIOM. WWW.profilaktyka.kozminek.pl. Akcja ma promować wśród uczniów zdrowy tryb życia, unikanie uzależnień oraz promować adres podstrony internetowej gminy, gdzie znajdują się informacje dotyczące profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Gminna Komisja Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie z Burmistrzem Gminy Koźminek zamierza postawić na szerokie działania profilaktyczne w szkołach. Równocześnie prowadzone są warsztaty i szkolenia profilaktyczne dla nauczycieli, rodziców i uczniów we wszystkich szkołach na terenie gminy. Szerokie działania mają edukować, podnosić świadomość mieszkańców o zagrożeniach związanych z używkami, dopalaczami, alkoholem, narkotykami jak również zagrożeniami, które wywołała pandemia koronawirusa w Polsce min. depresją oraz zagrożeniami płynącymi z internetu. Materiały promujące profilaktykę zostały przekazane przez Burmistrza Gminy Koźminek Dyrekcjom szkół z terenu Gminy Koźminek, w dniu 14 października 2021 roku, w Dniu Edukacji Narodowej.

fot 1