W dniu 8 października 2021r. w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek odbyło się uroczyste podpisanie umowy  na udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Rewaloryzacja sadu w Zabytkowym Parku w Koźminku”. Umowa oraz symboliczny czek zostały wręczone na ręce Burmistrz Gminy Koźminek Iwony Michniewicz przez Pana Jacka Bogusławskiego Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W spotkaniu wzięli również udział Radni Gminy Koźminek.

Kwota przyznanej dotacji to 11 480 zł.

proj1

proj2