michwojzramk

Zmarł Michał Wojciechowski dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, miał 36 lat. W regionie kaliskim był znanym działaczem i powszechnie lubianym społecznikiem. Jeszcze w ubiegłą sobotę (4 września) brał czynny udział powiatowej akcji Narodowego  Czytania w Koźminku. Wyróżniony odznaką za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, oraz tytułem Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego.

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa otuchy i wsparcia

dla Rodziny i Bliskich,

śp. Michała Wojciechowskiego

składają:

Burmistrz Gminy Koźminek, Przewodniczący Rady Miejskiej, Rada Miejska, Sołtysi

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych.