logoZUSnoweRozwiniecie 1 min

 

Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na koniec czerwca br. wyniosła ponad 1 mln, w Wielkopolsce było to prawie 113 tys.

Dla porównania, w 2016 r. liczba zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS obcokrajowców przekraczała 237 tysięcy. Obecnie jest ich już ponad 1 mln. Większość z nich (ponad 590 tys.) to osoby zatrudnione na umowę o pracę.

W Wielkopolsce ZUS ubezpiecza 113 tysięcy obcokrajowców (w 2016 r. było ich 21,5 tysiąca). Największą grupę wśród nich stanowią Ukraińcy (87,4 tys.), Białorusini (8,2 tys.), Gruzini (4,2 tys.) oraz obywatele Mołdawii (2,3 tys.). Większość z nich ma umowę o pracę.

Kraj/Oddział ZUS

I Oddział w Poznaniu

II Oddział w Poznaniu

Oddział w Pile

Oddział Ostrów Wlkp.

Ukraina

30 827

16 569

3 510

19 246

Białoruś

5 354

1 719

231

993

Gruzja

1490

1088

173

1449

Marlena Nowicka

rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

 

 

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania przez rolników i domowników (podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników) oraz osób pobierających okresowe świadczenie rentowe (bez orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji) z leczenia rehabilitacyjnego organizowanego w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Rehabilitacja obejmuje schorzenia narządu ruchu oraz schorzenia kardiologiczne.

 

Rehabilitacja realizowana jest w Centrach Rehabilitacji Rolników Kasy w : Kołobrzegu, Świnoujściu, Horyńcu Zdrój, Iwoniczu Zdrój, Szklarskiej Porębie, Jedlcu.

 

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni, a koszt pobytu pacjenta pokrywa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Aby ubiegać się o rehabilitację w ośrodkach Kasy należy złożyć wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą (druk do pobrania na stronie www.krus.gov.pl) wypełniony przez lekarza POZ.

 

1  2 

 

Odpowiedzi na pytania związane z rehabilitacją uzyskają Państwo w Samodzielnym Referacie Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS w Ostrowie Wielkopolskim (parter pok. nr 1) lub pod numerem telefonu:

 

62 737 31 71 i 62 737 31 26.

 

W niecały rok po przekazaniu Wykonawcy terenu pod budowę instalacji fermentacji możemy śmiało powiedzieć, że jedno z kluczowych i najbardziej złożonych zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” jest bliskie ukończenia. Od momentu rozpoczęcia zadania, prace budowlane przebiegają płynnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W ostatnim okresie wykonano m.in.:

  • próby szczelności zbiornika czterokomorowego na odcieki w hali odwodnienia pofermentatu – zakończone wynikiem pozytywnym,

  • próby szczelności komory fermentera – zakończone wynikiem pozytywnym,

  • montaż zbiornika biogazu, który został posadowiony na zbiorniku na odcieki,

  • układanie warstw ścieralnych betonowych i asfaltobetonowych na drogach i placach terenu inwestycji,

  • roboty betoniarskie w zakresie budowy zbiornika na wodę deszczową – trwają przygotowania do przeprowadzania próby jego szczelności,

  • większość prac związanych z obudową obiektów płytami warstwowymi oraz część pozostałych prac elewacyjnych,

  • pokrycia blachą boksów i wiat magazynowych.

Gotowe są już wszystkie obiekty instalacji i trwa ich wyposażanie. Dostarczono
i zamontowano praktycznie wszystkie elementy składowe – maszyny i urządzenia linii technologicznych w poszczególnych obiektach.

Dzięki sprawnemu działaniu i zaangażowaniu wielu osób już niedługo w Orlim Stawie zostanie oddana do użytku instalacja fermentacji przetwarzająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz służący do produkcji zielonej energii elektrycznej
i cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby Zakładu.

Zadanie realizuje Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy).

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

 

 

radio widok rekrutacja

 

Radio Widok to pierwsze internetowe ogólnopolskie radio młodzieżowe, które powstało na Żywiecczyźnie, w gminie Jeleśnia. Z czasem okazało się, że chętnych redaktorów stale przybywa, a radio zmieniło profil z lokalnego na ogólnopolski!

Celem projektu realizowanego przez Fundację Dobry Widok z miejscowości Krzyżowa (powiat żywiecki) jest stworzenie przestrzeni rozwoju, w której młodzi ludzie, w wieku od 13 do 35 roku życia, mogą zdobywać cenne umiejętności i przede wszystkim rozwijać swoje pasje. W Radiu Widok młodzi redaktorzy szkolą się w nagrywaniu podcastów, montażu plików dźwiękowych, obsłudze social mediów, a nawet w fotografii! Redaktorzy mają darmowy wstęp na wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych. Na kolejne miesiące zaplanowany jest intensywny kurs szkoleniowy, a na stronie internetowej radia - www.radiowidok.pl - będą regularnie pojawiać się wywiady i podcasty młodych członków radiowej ekipy!

Studia nagraniowe znajdują się w Żywcu i w Bielsku-Białej, ale do tworzenia przedsięwzięcia zaproszona jest młodzież z całej Polski! W dobie dostępu do internetu wszystkie działania mogą być prowadzone w formie zdalnej, a studiem może być domowe zacisze, szkolna świetlica czy nawet boisko.

Nie zwlekaj i już dziś dołącz do młodzieżowej redakcji wypełniając formularz dostępny na www.radiowidok.pl/rekrutacja. Rekrutacja potrwa do 10 sierpnia. Pamiętaj! Wszystkiego Cię nauczymy!

 

Kliknij aby otworzyć plik pdf :

 

konkurs-nasz-zabytek

 

 

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78 rocznicy wybuch Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (włączenie syren przy strażnicach) trwający 1 minutę.

 

Kliknij aby otworzyć plik pdf :

 

kurenda

 

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony