herbn

Ankieta

 Stan istniejący oraz perspektywy rozwoju Gminy Koźminek

 

Szanowni Państwo!

W związku z prowadzeniem prac nad przygotowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Koźminek na lata 2021 – 2031”, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety.

Wyniki ankiet pozwolą ocenić aktualną sytuację społeczno – gospodarczą gminy, jej potencjał i problemy.

Państwa opinie stanowią cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb oraz problemów na terenie gminy. Dlatego też ich uwzględnienie w strategii, w zakresie jej celów i priorytetów umożliwi opracowanie dokumentu realistycznego, odpowiadającego na rzeczywiste potrzeby mieszkańców gminy.

Licząc na współpracę zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

Termin zwrotu ankiety w wersji papierowej w sekretariacie urzędu lub e – mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – do dnia 10.11.2021

 

Gmina Koźminek, dzięki inicjatywie Stowarzyszenia LGD7 Kraina nocy i dni, otrzymała środki w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na realizację zadania obejmującego utworzenie „zielonych przystanków”.

Zadanie obejmowało  zagospodarowanie terenu wokół przystanków autobusowych w Koźminku, Dębsku i Pietrzykowie.

Ze środków własnych zostały zakupione 2 nowe wiaty przystankowe w miejscowości Dębsko i Pietrzyków, oraz odświeżono wiaty przystankowe w Koźminku. W ramach zadania wykonano nasadzenia roślin wieloletnich, m.in. bluszczu, traw ozdobnych, lawendy, kocimiętki, szałwii, itp.

Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł  23.699,97 zł, z czego pomoc finansowa w formie dotacji wyniosła 3.500,00 zł.

sww

Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu pn. „Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.

 

20211015 115240

20211015 115522

20211015 120750

20211015 122017

 pszok

Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi w ZUOK ,,Orli Staw" gdzie Gmina Koźminek dostarcza odpady zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prosimy o ograniczenie do minimum dostarczania odpadów do PSZOK Koźminek w terminie do końca listopada 2021.
W szczególności prosimy o ograniczenie dostaw odpadów:

  • budowlanych,
  • mebli i innych gabarytów,
  • styropianu,
  • plastiku.


Apel do Państwa kierowany jest w związku z ograniczonymi możliwościami magazynowania odpadów.
Dziękujemy za wyrozumiałość.

 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Moskurni została laureatem w konkursie o tytuł „Wielkopolska Szkoła Roku”.
Laureaci otrzymali nagrodę z rąk Marszałka Marka Woźniaka oraz Pauliny Stochniałek Członka Zarządu Województwa podczas gali, która odbyła się w środę 20 października w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Gratulujemy Państwu tytułu Laureata i życzymy dalszych sukcesów w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży.

 

nr 3 mo

nr 1mo

nr 2 mo

W dniu 14 października 2021 roku w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – profilaktycznej pt. „Ogranicz dostępność alkoholu” sprzedawcom napojów alkoholowych z terenu gminy przekazano materiały edukacyjne w postaci: plakatów, broszur, naklejek informujących o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim oraz konsekwencjach związanych, ze złamaniem tego zakazu. Kampania jest realizowana na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Spożywanie alkoholu przez nieletnich sprzyja podejmowaniu ryzykownych zachowań i może być przyczyną min. wypadków, konfliktów z prawem, czy też ataków agresji.

Należy pamiętać, że w Polsce obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia. Każdy sprzedawca alkoholu ponosi prawną i moralną odpowiedzialność za sprzedanie napoju alkoholowego osobie nieletniej.

Za sprzedaż alkoholu osobom nieletnim, poniżej 18 lat sprzedawca może zostać ukarany karą: grzywny, przepadku napojów alkoholowych oraz utratą zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Warto również przypomnieć, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi zabrania sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwości, a także zabrania sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.

f1

W ramach akcji profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w szkołach na terenie  gminy Koźminek, Urząd Miejski Gminy Koźminek zakupił profilaktyczne materiały dla uczniów w klasach I-IV. Zakupiono worki z elementami odblaskowymi z nadrukiem profilaktycznym:  „DBAM O ZDROWIE. STOP UZALEŻNIENIOM”, długopisy, notesy i ołówki z nadrukiem profilaktycznym: „DBAM O ZDROWIE. STOP UZALEŻNIENIOM. WWW.profilaktyka.kozminek.pl. Akcja ma promować wśród uczniów zdrowy tryb życia, unikanie uzależnień oraz promować adres podstrony internetowej gminy, gdzie znajdują się informacje dotyczące profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Gminna Komisja Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie z Burmistrzem Gminy Koźminek zamierza postawić na szerokie działania profilaktyczne w szkołach. Równocześnie prowadzone są warsztaty i szkolenia profilaktyczne dla nauczycieli, rodziców i uczniów we wszystkich szkołach na terenie gminy. Szerokie działania mają edukować, podnosić świadomość mieszkańców o zagrożeniach związanych z używkami, dopalaczami, alkoholem, narkotykami jak również zagrożeniami, które wywołała pandemia koronawirusa w Polsce min. depresją oraz zagrożeniami płynącymi z internetu. Materiały promujące profilaktykę zostały przekazane przez Burmistrza Gminy Koźminek Dyrekcjom szkół z terenu Gminy Koźminek, w dniu 14 października 2021 roku, w Dniu Edukacji Narodowej.

fot 1

 

W dniu 8 października 2021r. w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek odbyło się uroczyste podpisanie umowy  na udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Rewaloryzacja sadu w Zabytkowym Parku w Koźminku”. Umowa oraz symboliczny czek zostały wręczone na ręce Burmistrz Gminy Koźminek Iwony Michniewicz przez Pana Jacka Bogusławskiego Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W spotkaniu wzięli również udział Radni Gminy Koźminek.

Kwota przyznanej dotacji to 11 480 zł.

proj1

proj2

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony