fot biniaszczyk

 

W dniu 26 maja 2023 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży w Kaliszu, odbyły się uroczystości z okazji Święta Strażaka. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele parlamentarzystów z południowej Wielkopolski, samorządowcy z powiatu kaliskiego oraz przedstawiciele służb mundurowych z Kalisza. Podczas uroczystości strażacy zawodowi otrzymali awanse i nagrody, które wręczyli wspólnie nadbrygadier Arkadiusz Przybyła Zastępca Komendanta Głównego PSP,   brygadier Robert Natunewicz Zastępca Komendanta Wielkopolskiej PSP oraz Komendant Miejski PSP w Kaliszu starszy brygadier Tomasz Polak. Podczas uroczystości wyróżniono również druha Kryspina Biniaszczyka z jednostki OSP Koźminek za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań ratowniczo – gaśniczych. Burmistrz Gminy Koźminek składa gratulacje i podziękowanie naszemu strażakowi, za jego wspaniałą pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej w gminie Koźminek.

 

komunikat

 

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,
  • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne
  • REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.
  • Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów – Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT)  – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!

 

Podopieczni Marka Cieślaka w czołówce najlepszych kolarzy. Igor Juszczak, Maja Tułacz, Marcin Włodarski oraz Maja Kubica w ostatnim czasie wielokrotnie stawali na podium.

22 – 23 kwietnia 2023 roku w Pucharze Polski na szosie Strzelce Kraińskie Igor Juszczak zajął 1 miejsce a Marcin Włodarski 2 miejsce.

30 kwietnia 2023 odbyły się Mistrzostwa Miasta Kalisza. Igor Juszczak zajął 1 miejsce w następujących konkurencjach: na 250 m, w sprincie, punktowy. Marcin Włodarski - 1 miejsce w Sprincie i punktowym oraz 2 miejsce na 250 m. Maja Tułacz 1 miejsce w Sprincie i punktowym oraz 2 miejsce na 250 m. Maja Kubica 3 miejsce w sprincie i punktowym. Jak widać podium należało do kolarzy z Koźminka.

Od 2 do 3 maja 2023 Wyścig Kolarski Pokoju Tarnowo Podgórne. Igor Juszczak 1 miejsce - wygrał 3 etapy. Maja Tułacz – 3 miejsce. W klasyfikacji drużynowej UKS „Koźminianka” zajęła 1 miejsce.

Od 5 do 7 maja 2023 roku – Jevicko - Czechy - Międzynarodowy Wyścig Pokoju. Marcin Włodarski zajął 2 miejsce i otrzymał koszulkę najlepszego kolarza obcokrajowca.

6 - 7 maja 2023 roku Gostyń – Puchar Polski na szosie. Igor Juszczak zajął 1 miejsce w jeździe na czas, a w starcie wspólnym 1 miejsce zajęli Igor Juszczak oraz Maja Tułacz.

Wielkie gratulacje dla zwycięzców i szacunek dla TRENERA, za ogromny trud i pracę, które wkłada w szkolenie zawodników!

Życzymy dalszych sukcesów i dobrej passy!

 

1 01

 

1 02

 

1 03

 

1 04

 

1 05

 

1 06

 

1 07

 

1 08

 

1 09

 

1 10

 

1 11

 

1 12

 

1 13

 

1 14

 

1 15

 

1 17

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – czwarta edycja”. Prace można zgłaszać do 31 maja 2023 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pula nagród wynosi w tym roku aż 40 000 zł. Regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty, które należy przesłać wraz z pracami dostępne są pod adresem: http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/2023/03/31/konkurs-fotograficzny-prow-w-obiektywie-czwarta-edycja/

 

Gmina Koźminek otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania dotyczącego usuwania azbestu.

W związku z tym została wyłoniona firma, która w terminie od 3.04 do 9.05.2023 odebrała łącznie 134,270 ton wyrobów zawierających azbest od mieszkańców naszej gminy.

Łącznie zostało obsłużonych 43 wnioskodawców.

Zgłoszone przez mieszkańców zapotrzebowanie jest znacznie większe, dlatego, jak tylko pojawi się kolejna możliwość pozyskania środków, z pewnością będziemy kontynuować zadanie.

Dziękujemy mieszkańcom za dobrą współpracę.

 

azbest

 

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Koźminek bierze udział jako partner w projekcie pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. W dniu 26 maja 2023r. dla mieszkańców gminy, będą wykonywane bezpłatne badania w Ośrodku Zdrowia w Koźminku od godz. 10ºº do 16ºº. Program skierowany jest dla osób aktywnych zawodowo w wieku od 50-64 roku życia.

Zainteresowane osoby proszę  o wzięcie udziału w rekrutacji do bezpłatnych badań poprzez stronę internetową www.stopczerniak.ako.pl lub zadzwonić na bezpłatną infolinię: +48 800 808 006 i wypełnić ankietę z konsultantem.  

2

1

 

W dniu 18 maja 2023 roku, zostało przeprowadzono w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek szkolenie dla sołtysów z terenu Gminy Koźminek. Szkolenie obejmowało tematykę profilaktyki uzależnień i przemocy. Szczegółowy program szkolenia obejmował:

- uzależnienia behawioralne, czym są i co może powodować ich bagatelizowanie,

- zagrożenia, które mogą się pojawić podczas nieodpowiedniego korzystania z internetu,

- zagrożenia dla zdrowia na które narażone są osoby, które próbują używać narkotyków lub dopalaczy,

- jak pomóc i reagować gdy sąsiad, krewny (lub inna osoba) ma problem z nadużywaniem alkoholu, spożywaniem narkotyków lub dopalaczy,

- jaki jest wpływ nadużywania alkoholu na powstawanie przemocy i konfliktów w rodzinie,

- jak reagować gdy widzimy, że dorośli znęcają się nad swoim dzieckiem,

- najważniejsze elementy ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich,

- ważne zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy.

Szkolenie zorganizowano podczas cyklicznego spotkania z sołtysami, na którym później Burmistrz Gminy Koźminek przekazała sołtysom informacje o bieżących sprawach gminy.

 

W dniach 11-12 maja br. zamku w Uniejowie (woj. łódzkie) odbyła się dwudniowa międzynarodowa konferencja pn. ,,Dziedzictwo Kulturowe: szanse i wyzwania dla samorządów'' organizowana przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego i Urząd Miasta w Uniejowie. Podczas wydarzenia zostały zaprezentowane także przykłady dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski – gęsina i rogale świętomarcińskie oraz tradycja ich przygotowywania i spożywania.

 

Więcej informacji na stronie: instytutskrzynki.pl

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony