Mieszkańcy gminy Koźminek od 29 listopada 2022 roku mogą cieszyć się z nowo przebudowaną ulicą Juliusza Słowackiego w Koźminku. Prace wykonane zostały w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. J. Słowackiego w m. Koźminek”.

Na przedmiotowe zadanie Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie w wysokości: 695 998,96 złotych pochodzące z Państwowego Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła: 1 511 150,73 złotych.

W ramach zadania została przebudowana ulica Juliusza Słowackiego w Koźminku o długości 185 metrów. Prace polegały na wykonaniu m.in.: nowej nawierzchni asfaltowej, chodników, zjazdów oraz parkingów z betonowej kostki brukowej, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego. Dla zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego zostały wykonane wyniesione przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją ostrzegawczą.

Ul. J. Słowackiego, teraz

 

ul slowackiego teraz 1

 

Ul. J. Słowackiego, teraz

 

ul slowackiego teraz 2

 

Ul. J. Słowackiego, kiedyś.

 

ul slowackiego kiedys 1

 

Ul. J. Słowackiego, kiedyś.

 

ul slowackiego kiedys 1

 

 

W dniu 5 grudnia 2022 r. miała miejsce uroczyste oddanie do użytku nowo wybudowanego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 miejscowości Dębsko.

W uroczystym otwarciu udział wzięli: Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pani Iwona Michniewicz – Burmistrz Gminy Koźminek, Pan Paweł Katarzyński – Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Pani Ilona Kujawa – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole, Pan Włodzimierz Karasiński Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Koźminek.  

W ramach zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 471  w m. Dębsko wybudowano nowy chodnik o nawierzchni bitumicznej o długości 828 metrów. Prace obejmowały również wykonanie nowej kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, nowych zjazdów do posesji, odmulenie rowów oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni asfaltowej.

Całkowita wartość prac wyniosła 2 264 653 złotych.

 

 

miniaturka

 

Uczniowski Klub Sportowy Maraton przy Szkole Podstawowej w Moskurni z końcem listopada zakończył realizację dwóch zadań wspierających finansowo działalność stowarzyszenia. Pierwszy z tych zadań to Program Klub 2022. W ramach tego zadania stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie  wysokości  15 000,00zł  z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dzięki dofinansowaniu lokalny klub sportowy zrealizował 75 godzin treningów tenisa stołowego oraz 37,5 godzin zajęć nauki gry w  szachy. Zakupiony został również sprzęt sportowy za łączną kwotę 6000,00zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych UKS Maraton otrzymał również dofinansowanie w wysokości  12 000,00zł z Gminy Koźminek na realizację zadania Sport w Moskurni 2022. W ramach tego zadania UKS Moskurnia zrealizował 40 godziny treningów tenisa stołowego i 80 godzin wyjazdów na zawody, a za pozostałą część dofinansowania zakupiony został sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia szkolenia sportowego.

Łącznie w 2022 roku klub uczestniczył w 33 turniejach i meczach ligowych. Zwyciężył w sezonie 2021-2022 w rozgrywkach 5 ligi i awansował do 4 ligi OZTS. Dodatkowa zawodnik UKS Moskurnia Piotr Grzeliński w kat. żak uzyskał limit na Mistrzostwa Polski.

W listopadzie zakończyła się termomodernizacja sali gimnastycznej w Moskurni. W trakcie remontu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koźminku udostępnił nieodpłatnie salę gimnastyczną w Koźminku zawodnikom UK Moskurnia.

Za udzielone wsparcie finansowe i pozafinansowe w 2022 roku zawodnicy i działacze Uczniowskiego Klubu Sportowego Maraton przy Szkole Podstawowej w Moskurni serdecznie dziękują zarówno Gminie Koźminek,  Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koźminku Iwonie Chojnackiej-Adamus.

autor: P. Olejnik

 

 

W dniu 4 grudnia 2022 roku, na hali sportowej w Liskowie odbył się Turniej Piłki Halowej Drużyn OSP z terenu Powiatu Kaliskiego. Do rywalizacji sportowej przystąpiło sześć drużyn. Klasyfikacja końcowa turnieju: I miejsce Gmina Szczytniki, II miejsce Gmina Koźminek, III miejsce Gmina Żelazków, IV miejsce Gmina Opatówek, V miejsce Gmina Mycielin, a VI miejsce Gmina Lisków.

 

turniej pilki halowej

 

Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą od 1 grudnia składać wnioski o dodatek elektryczny.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy - Prawo energetyczne, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane  do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art.2 pkt 19 ustawy  z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art.4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1.000 zł.
W przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1.500 zł

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w terminie od 1 grudnia 2022r. do 1 lutego 2023r.
Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023r.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek, wejście B, pokój 33.

 

W dniach 16 listopada 2022 roku w Hali sportowej w Raszkowie odbyły się Mistrzostwa Rejonu Kaliskiego w Drużynowym Tenisie Stołowym Szkół Podstawowych. Zawody zostały rozegrane w ramach Igrzysk Dzieci (klasy VI i młodsi). Szkołę Podstawową w Moskurni reprezentowali: Piotr Grzeliński i Kacper Białczyk . Nasi chłopcy, w zeszłorocznych rozgrywkach na etapie rejonu zajęli drugie miejsce, a w finale wojewódzkim 5 miejsce, będąc wówczas uczniami klasy IV.

W tym roku Kacper i Piotrek zwyciężyli, pokonując w finale Szkołę Podstawową w Przygodzicach 3:1. Zwycięstwo w zawodach  zagwarantowało awans do Finału Wojewódzkiego, który odbędzie się w styczniu. Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Moskurni w tenisie stołowym są możliwe dzięki systematycznym treningom prowadzonym przez UKS „Maraton” działający przy szkole.

 autor: P. Olejnik

 

1

 

W dniu 25.11.2022 r. w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie odbył się XIII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala. W zawodach wzięło udział sześć Szkół Podstawowych - z Koźminka, Włynia, Moskurni, Zakrzyna, Goszczanowa oraz Strzałkowa. Wśród chłopców udział wzięło 22 zawodników natomiast wśród dziewcząt 16 uczestniczek. W sumie podczas całego turnieju rozegrano 70 pojedynków, które obfitowały w wielkie emocje oraz fantastyczne zagrania tenisistów. Po zakończonych zawodach nagrody oraz puchary ufundowane przez Starostę Kaliskiego Pana Krzysztofa Nosala oraz kierownik Biura Oświaty, Sportu i Kultury Fizycznej Panią Jolantę Golicką wręczone zostały przez wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie Panią Annę Kowalską. W kat. chłopców zwyciężył uczeń ze Szkoły Podstawowej w Moskurni Piotr Grzeliński, tryumfatorką w kat. dziewcząt została obrończyni tytułu z zeszłego roku, uczennica Szkoły Podstawowej w Moskurni – Gabriela Kaczmarek.

Podsumowując nagrody i dyplomy zdobyły następujące osoby:

Klasyfikacja Indywidualna dziewcząt:

1. Gabriela Kaczmarek​​                SP Moskurnia,

2. Maria Michalak​​                          SP Włyń,

3. Weronika Kowalska​​                SP Moskurnia,

Klasyfikacja Indywidualna chłopców:

1. Piotr Grzeliński​​                          SP Moskurnia,

2. Igor Osetek​​                                  SP Włyń,

3. Kacper Białczyk​​                        SP Moskurnia.

W klasyfikacji drużynowej po podliczeniu punktów za grę indywidualną poszczególnych zawodników I miejsce wśród Szkół Podstawowych zajęła szkoła z Moskurni. Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom.

autor: Konrad Poroś

 

 

Komunikat Instytutu Skrzynki z dnia 21.11.2022 r.

 

Gęś w sosie pomarańczowym z puree z kasztanów, pasztet z gęsi z żurawiną i galaretką z wina, tatar z gęsiny – przepisy między innymi na takie smakowitości zgłosili uczestnicy konkursu „Niepospolite kompozycje kulinarne. Tradycja i współczesność” edycja: „Potrawy z gęsiny”. Termin organizacji konkursu jest nieprzypadkowy – wszak w listopadzie, oprócz rogali świetomarcińskich, na wielkopolskich stołach króluje właśnie gęś.

 

Zgłaszać się mogli mieszkańcy powiatu poznańskiego, miasta Poznania i Wielkopolski, a także restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich i inne obiekty gastronomiczne. Nadesłane zgłoszenia prezentowały przepisy w ujęciu tradycyjnym, jak i współczesnym.

Kapituła szczególną uwagę zwracała na wyjątkowość i niepowtarzalność przepisów, nawiązania do tradycji i historii – w tym rodzinnej, regionalność i okazjonalność. Dodatkowym atutem przy ocenie były zdjęcia lub skany archiwalnych, zachowanych w gospodarstwach domowych rodzinnych zapisków kulinarnych, a także wskazanie i szczegółowe opisanie receptur, właściwości półproduktów i miejsca ich pochodzenia (pozyskania).

Kapituła przyznała następujące nagrody:

I miejsce: Agnieszka Kram z KGW Napachanie za Gęś pieczona z jabłkiem (nagroda w wysokości 500 złotych)

II miejsce: Patryk Jankowski z Murowanej Gośliny za Gęś w sosie pomarańczowym z puree z kasztanów (nagroda w wysokości 300 złotych)

III miejsce: Ewa Michalska z Puszczykowa za Tatar z gęsiny (nagroda w wysokości 200 złotych).

Wyróżnienia:

- Małgorzata Szymańska ze Skórzewa za: Gęś nadziewana kaszą

- Grzegorz Kosowski z KGW „Piękni i Młodzi” z Pecnej za: Salceson z gęsi

- Dorota Kubiak / Monika Szymańska z KGW „Piękni i Młodzi” z Pecnej za: Kluski w rosole z gęsi

- Elżbieta Dziurka – „Karczma Pod Dębami” w Komornikach (gm. Kleszczewo) za: Pasztet z gęsi z żurawiną i galaretką z wina

- Ewa Michalska z Puszczykowa za: Smalec gęsi.

Fundatorem nagród finansowych jest Instytut Skrzynki, organizator konkursu. Laureaci otrzymali także zestawy upominków od Powiatu Poznańskiego oraz vouchery od Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie upoważniające do udziału w wybranej imprezie na terenie Muzeum.

Konkurs, który Honorowym Patronatem objął Starosta Poznański Jan Grabkowski, odbył się przy współpracy: Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Stowarzyszenia Slow Food Wielkopolska, Stowarzyszenia Polska Akademia Smaku oraz Sieci Culinary Heritage Europe.

Wszystkie przepisy na potrawy z gęsiny zgłoszone w konkursie zostaną wkrótce opublikowane na stronie wwww.smakipowiatupoznanskiego.pl w zakładce: Kulinarium/przepisy kulinarne, gdzie także publikowane są informacje o bieżących konkursach związanych z kuchnią regionalną.

 

Przygotował: Instytut Skrzynki

 

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony