Dzisiaj jest piątek, 14 grudnia 2018r. Imienieny Alfreda i Izydora

Podatki

Uchwały w sprawie podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Koźminek na 2018 rok:

- Uchwała Nr  XXXIII/250/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości.

- Uchwała nr IX/72/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

- Uchwała nr X/87/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości występujących na terenie Gminy Koźminek.

- Uchwała Nr XXXIII/251/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie : określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2018 na terenie Gminy Koźminek wynosi 52,49zł. za 1q.

Podatek rolny dla gospodarstw wynosi 52,49zł za 1q żyta x 2,5 = 131,23zł

Podatek rolny dla działek wynosi 52,49zł za 1q żyta x 5,0 = 262,45zł

Cena sprzedaży drewna stanowiąca podstawę obliczenia podatku leśnego na rok 2018 na terenie Gminy Koźminek wynosi 197,06 zł za 1 m3 drewna zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 roku.

Podatek leśny wynosi: 197,06 zł za 1m3 drewna x 0,220m3 = 43,3532 zł/h fizyczny lasu

(- przypominamy, iż stawki podatku leśnego nie zaokrągla się)

Wpłaty zobowiązania podatkowego prosimy o przekazywanie na konto Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej O/Koźminek nr 02 8404 0006 2001 0000 1384 0002.

WZORY FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI: 

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI