Dzisiaj jest sobota, 20 lipca 2019r. Imienieny Czesława i Hieronima
Znauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek

Znauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał kwotę dofinansowania w wysokości 843 335, 40 zł, wartość projektu ogółem wynosi 888 558,00 jest to projekt konkursowy, tytuł projektu „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminekwspółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem szczegółowym projektu jest ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Oś priorytetowa: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywania dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

 W ramach projektu zostanie zakupione dla wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy: wyposażenie pracowni przyrodniczej, biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej i matematycznej. Realizowane będą zajęcia dodatkowe dla uczniów z języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, przyrody, biologii, geografii , fizyki , chemii, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, terapeutyczne, psychedukacyjne oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe. Odbędą się również szkolenia dla nauczycieli. Projekt będzie realizowany od września 2018 r. do czerwca 2020 r.