Dzisiaj jest piątek, 17 stycznia 2020r. Imienieny Antoniego i Rościsława

Ptasia grypa

W związku z potwierdzonym wystąpieniem pierwszego w Wielkopolsce w 2020 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, przypominamy, że hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność.

Należy stosować  odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywanych jest drób.

Bezwzględnie, należy pamiętać o zgłaszaniu do odpowiednich służb (lekarz weterynarii, powiatowy lekarz weterynarii, wójt gminy) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to: depresja, gwałtowny spadek lub utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok przyoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów, a śmiertelność może dochodzić do 100%.