Dzisiaj jest poniedziałek, 18 listopada 2019r. Imienieny Anieli i Romana
Przyjaciel Gminy Koźminek

Przyjaciel Gminy Koźminek

Rada Gminy Koźminek na sesji 26 sierpnia 2019r. podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia

"Przyjaciel Gminy Koźminek".

Wyróżnienie nadaje się za postawę oraz osiągnięcia, które zyskują powszechny szacunek i uznanie.

Wniosek o nadanie wyróżnienia powinien zawierać dane o kandydacie

oraz konkretne przedstawienie dorobku i zasług dla Gminy Koźminek.

Wyróżnienie może być przyznane osobie, grupie osób, instytucji.

Wnioskodawcą może być:

- Wójt Gminy,

- grupa 5 radnych Rady Gminy,

- grupa 50 osób,

- organizacja społeczna,  

- instytucja lub inna jednostka.

Wniosek składa się do Przewodniczącego Rady.

Zgłaszający ma prawo uczestniczyć w pracy Komisji oceniającej, trzeba jednak taką wolę wyrazić na etapie złożenia wniosku.

Szczegóły w uchwale Rady Gminy.

Wnioski można składać do 10 września 2019r. w sekretariacie Urzędu Gminy.