Dzisiaj jest środa, 18 września 2019r. Imienieny Ireny i Józefa
Projekt - innowacja pedagogiczna "NIEPODLEGŁA - 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI"

Projekt - innowacja pedagogiczna "NIEPODLEGŁA - 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI"

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej przy współpracy z  nauczycielem plastyki Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku opracowały projekt edukacji patriotycznej  dla dzieci  klas I-III.

 Celem  projektu było:

-  uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,

-  propagowanie wartości patriotycznych,

-  budowanie szacunku dla symboli narodowych,

-  rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej i narodowej,

-  rozwijanie uzdolnień  plastycznych, wokalnych, recytatorskich, tanecznych uczniów,

-  popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań podczas realizacji projektu.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:

* Prezentacja prac uczniowskich ,,Symbole narodowe" -  podczas  koncertu "Artyści dla Niepodległości" w dn. 21 września 2018r. oraz wykonanie dekoracji na tenże koncert.

* Wykonanie przez uczniów Kokardy Narodowej - kotylionu i omówienie jego symboliki (praca plastyczna wg podanej instrukcji).

* Obejrzenie filmu ,,Polskie symbole narodowe".

* Nauka  czterech  zwrotek hymnu państwowego.

* Symbole narodowe - wykonano kąciki klasowe oraz  gazetki na korytarzach.

* Nauczyciele przeprowadzili w klasach pogadanki  na temat odzyskania przez Polskę Niepodległości.

* Pradawni Słowianie - prezentacja strojów, rekwizytów z dawnych czasów przez uczennicę kl. IVa Lenę Potemkowską.

* Zorganizowano wystawki prac uczniów o tematyce patriotycznej w klasach i  na korytarzach szkolnych (kl. I - flaga, kl. II - godło, kl. III - hymn puzzle).

* Odbyła się wycieczka kl. I-III do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. Tam miały miejsce warsztaty pt.?100 lat niepodległości? oraz zwiedzanie muzeum.

* Zorganizowano Gminny  Konkurs Piosenki Patriotycznej dla uczniów klas I-III.

* Zorganizowano  Szkolny  Konkurs Recytatorski ,,A ja jestem Polak mały".

* Zorganizowano  Szkolny  Konkurs Plastyczno - techniczny ,,Patriotyczna zakładka do książki".

* Uczniowie odbyli wizytę  w Gminnej Bibliotece Publicznej i Izbie Pamięci Narodowej w Koźminku. Spotkanie  edukacyjne  przeprowadził p. Tomasza Potemkowski.

*Udekorowano okna i sale lekcyjne barwami i symbolami narodowymi.          

*Odbył się uroczysty apel w szkole oraz heppening uliczny na rynku w Koźminku:

  •  uczniowie odśpiewali  hymn,
  •  dziewczęta zatańczyły etiudę taneczną z flagami,
  •  zaprezentowali się finaliści konkursów: recytatorskiego i piosenki patriotycznej,
  •  odbył się bieg uczniów z biało-czerwonymi balonami,
  •  uczniowie  wykonali konstrukcję przestrzenną ,,Flaga polski" z surowców wtórnych, zapalili znicze i złożyli wiązanki pod pomnikiem.

Uczniowie w ramach projektu poprzez udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, warsztatach, konkursach, wycieczkach, zajęciach edukacyjnych poznali pojęcia i wydarzenia związane z polską historią, poczuciem tożsamości narodowej i wolności. Mamy nadzieję, że działania te będą miały ogromny wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich  wśród naszych uczniów. Z  pewnością jako dorośli obywatele będą  nieraz wspominać, jak przygotowywali się do obchodów tego niezwykłego wydarzenia i jak godnie, radośnie świętowali tak ważną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej dla uczniów klas I-III gminy Koźminek.