Dzisiaj jest środa, 19 czerwca 2019r. Imienieny Gerwazego i Protazego
Profesjonalny e-Urząd w Koźminku.

Profesjonalny e-Urząd w Koźminku.

W Starym Mieście 12.09.2018r. została podpisana umowa na realizację projektu pn. Profesjonalne e-Urzędy w 10 jednostkach samorządu terytorialnego z  Powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego, w którym uczestniczy również Gmina Koźminek.

Celem projektu jest poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez  wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi oraz podniesienie kompetencji kadr.

Projekt realizowany będzie poprzez kilka zadań, których celem jest m.in. elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy; poprawa dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje; poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta; doskonalenie kompetencji kadr w obszarze podatków i opłat, zarządzania nieruchomościami oraz w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi.

Poza Gminą Koźminek, projekt realizowany będzie w innych gminach powiatu kaliskiego, konińskiego i tureckiego. Partnerami są takie gminy jak: Ślesin, Stare Miasto, Rychwał, Żelazków, Malanów, Grodziec, Krzymów, Rzgów oraz Gmina i Miasto Tuliszków. 

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego POWER: Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Beneficjentem projektu jest firma MTD Consulting Marcin Król, a partnerami 10 Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz 2 Partnerów wspierających: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski i Centrum Wspierania Administracji Pro Publico sp. z o.o. S.K.A.

Wartość projektu to: 1 914 439,20 zł, a okres realizacji trwać będzie do 31 grudnia 2019 roku.