Dzisiaj jest środa, 18 września 2019r. Imienieny Ireny i Józefa
Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo,

od trzech miesięcy pracowaliśmy nad wyłonieniem wykonawcy, na kolejny okres działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który przez 18 miesięcy (do końca 2020 roku) będzie obsługiwał mieszkańców Gminy Koźminek.

Trzykrotnie przeprowadzaliśmy procedury przetargowe. Wszystko dlatego, że chcieliśmy uzyskać jak najlepszą ofertę. Dzięki temu, zyskaliśmy ok. 50 tys. złotych (co jednak nie jest odczuwalną kwotą w sumarycznym koszcie usługi).

Dla lepszego zrozumienia powodów (mechanizmów) ogromnych wzrostów stawek, Wójt Gminy zaprosiła do urzędu przedstawicieli firm, zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem śmieci. Urzędnicy i Wójt spotkali się z przedstawicielami przedsiębiorstw: EKO Sp. z o.o. Niedźwiady, PUK SA Kalisz, Jartex Kalisz i Ład Tymianek. Drugie spotkanie zostało przygotowane wyłącznie na potrzeby Rady Gminy.

Gościli u nas i odpowiadali na wszystkie pytania radnych:

-    Pan Marek Nowacki (Prezes PUK SA – firmy obsługującej obecnie i ponownie od 1 lipca 2019 r. naszą gminę),

-    Pan Piotr Szewczyk (Dyrektor z Orlego Stawu).

Powszechnie wiadomo, że od 2019 roku odbiór i zagospodarowanie odpadów, zdrożały nawet o kilkaset procent. Wpływ na ten fakt ma szereg kosztotwórczych, złożonych czynników – między innymi następujące:

-    zmiany przepisów (wyraźne ich zaostrzanie, powodujące konieczność wdrażania rozwiązań technicznych, podnoszenie norm i standardów przez przedsiębiorców –  w różnych obszarach – wymagających znaczących nakładów finansowych),

-    skrócenie okresu składowania odpadów,

-    znaczne ograniczenia ilości składowanych odpadów,

-    unijne zwiększenie poziomów recyklingu,

-    nałożenie wysokiej, tzw. opłaty marszałkowskiej,

-    globalne zwiększanie się ilości odpadów,

-    wzrost opłat za zagospodarowanie tzw. frakcji kalorycznej odpadów, które do niedawna kształtowały się na poziomie 100 zł., a obecnie 400 zł. za tonę,

-    wprowadzenie pięciopojemnikowego systemu segregacji (nowy odpad – biodegradowalny),

-    podniesienie wymagań dotyczących norm emisji spalin przez śmieciarki,

-    wprowadzenie (od 2020 r.) obowiązku posiadania śmieciarek zasilanych energią elektryczną,

-    brak w Polsce miejsc przetwarzania odpadów nienadających  się do recyklingu (liczba spalarni i cementowni jest niewystarczająca do wyprodukowanej frakcji palnej),

-    zaprzestanie przyjmowania śmieci z Europy przez Chiny, Indie, Filipiny i Wietnam,

-    wzrost kosztów pracowniczych i niedobory kadrowe w wielu firmach,

-    podwyżki cen energii,

-    i wiele innych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być (zgodnie z obowiązującym prawem), ustalone w takiej wysokości, aby system się samofinansował. Oznacza to, że wydatki związane z wywozem i zagospodarowaniem (utylizacją) odpadów, mają być pokryte wyłącznie z opłat od mieszkańców. Gmina nie może dopłacać do systemu.

Nasi Radni obniżyli proponowaną stawkę z 20 zł na 18 zł od osoby, za odpady zbierane selektywnie i z 40 zł na 36 zł za te, zbieranie nieselektywnie.  

Nowe stawki zostały przyjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27.06.2019 r. i będą obowiązywać od dnia podpisania umowy, tj. od początku lipca 2019 r.

W przypadku nie dokonania zmiany wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie byłoby możliwe podpisanie umowy na świadczenie usługi odbioru odpadów. Wówczas od 1 lipca 2019 r. usługa ta nie byłaby dla mieszkańców świadczona co mogłoby doprowadzić do katastrofy ekologicznej (zagrożenia epidemiologicznego).

Gmina podpisała umowę na odbiór odpadów komunalnych z Konsorcjum, w skład którego wchodzą:

  1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna w Kaliszu, ul. Bażancia 1A, 62-800 Kalisz,
  2. Zakład Wielobranżowy ŁAD Marek Buchnajzer, Tymianek 20, 62-840 Koźminek,

oraz na zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą przy ul. Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz.