Dzisiaj jest wtorek, 21 stycznia 2020r. Imienieny Agnieszkii

KURENDA - GAZ

Uprzejmie informuje, iż Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu prowadzi prace koncepcyjne, mające na celu określenie możliwości techniczno-ekonomicznych gazyfikacji gminy Koźminek.

W związku z powyższym do podjęcia decyzji o gazyfikacji niezbędnym jest wykonanie analizy zainteresowania mieszkańców gminy Koźminek.

Dlatego też prosimy mieszkańców, którzy byliby zainteresowani wykonaniem w przyszłości przyłącza gazu do własnej posesji o wypełnienie ankiety. Dotyczy to zarówno odbiorców indywidualnych, jak również osób prowadzących działalność gospodarczą, rolną, ogrodniczą, itp.

Druki ankiet dostępne w urzędzie gminy pok. nr 3 oraz na stronie internetowej www.kozminek.pl. Ankiety należy składać w urzędzie gminy Koźminek w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2019 r.

Ankieta nie jest wiążąca i nie decyduje o obowiązku podłączenia, służy jedynie określeniu potencjału zainteresowanego przyłączeniem do sieci gazowej.

W tym miejscu nadmieniamy, iż zgodnie z taryfą PSG Sp. z o.o. wysokość opłaty przyłączeniowej ponoszonej przez podmiot w przypadku standardowego przyłącza tj. o długości do 15 m i mocy przyłączeniowej do 10 m3/h włącznie) wynosi 1915,70 zł netto. Przyłącze jest budowane od gazociągu dystrybucyjnego do granicy posesji podmiotu i zakończone jest armaturą odcinającą umieszczoną w skrzynce gazowej. Wykonanie instalacji od skrzynki gazowej do urządzeń gazowych leży w gestii przyłączanego podmiotu.

Informuje, że na stronie internetowej PSG Oddział w Poznaniu http://www.psgaz.pl/wniosek-warunki-przylaczenia-do-sieci-gazowej opisana jest pełna procedura procesu przyłączania klientów do sieci dystrybucyjnej PSG.

 Ankieta:

- odbiorca indywidualny (pdf, word)

- odbiorca instytucjonalny (pdf, word)