Dzisiaj jest czwartek, 23 stycznia 2020r. Imienieny Ildefonsa i Rajmunda

KURENDA - azbest

Koźminek, 14 marca 2019 r.

KURENDA

uprzejmie informujemy, że

Starostwo Powiatowe w Kaliszu ogłosiło nabór wniosków

dot. wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego w  2019 roku.

W przedsięwzięciu mogą brać udział: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych gminnych lub powiatowych oraz samorządowych osób prawnych.

Finansowanie przedsięwzięcia w roku 2019 obejmuje wyłącznie odbiór, pakowanie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Podstawą do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest jest złożenie wniosku (zał. 1) do Zarządu Powiatu za pośrednictwem Gminy Koźminek (właściwej ze względu na lokalizację wyrobów z azbestu) oraz formularza (zał. 2) informacji przedstawionych przez wnioskodawcę dotyczących pomocy de minimis.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Koźminek w nieprzekraczalnym  terminie   od dnia  18 marca 2019 r.  do  5 kwietnia 2019 r. Wniosek winien być podpisany przez osobę (osoby) będące właścicielami nieruchomości.

Wzory wniosków i formularzy znajdują się na stronie internetowej Powiatu Kaliskiego: www.powiat.kalisz.pl (Starostwo Powiatowe w Kaliszu - Ochrona Środowiska - Powiatowy Program Usuwania Azbestu ? Usuwanie azbestu w 2019 r.) oraz Gminy Koźminek: www.kozminek.pl. Druki te oraz informacje można również otrzymać w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, pok. nr 3. Szczegółowe informacje nt. Programu zawiera Regulamin wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego w 2019 roku, stanowiący załącznik do Uchwały nr 127/2019 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 8 marca 2019 r.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5