Dzisiaj jest środa, 18 września 2019r. Imienieny Ireny i Józefa

Witamy na stronie gminy Koźminek!

Gmina z pomysłem na rozwój!

KURENDA - „Czyste Powietrze”

  Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące

Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

 

Wójt Gminy Koźminek oraz Ministerstwo Środowiska serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne w ramach Krajowego Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE.

Program realizowany będzie w latach 2018 -2029, ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W trakcie spotkania prezentowane będą  założenia Programu, omawiane rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawiony sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Spotkanie prowadzone będzie przez przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W Gminie Koźminek spotkanie odbędzie się w dniu:

11.10.2018 r. (czwartek) godz. 18.00 w  Sali OSP Koźminek

Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji na stronach:

https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

http://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

Dla kogo:

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Na co:

Modernizację źródła ciepła na paliwa stałe (węgiel, biomasę) nie spełniające wymagań programu na  źródło ciepła spełniające wymagania programu:

·      Kotły na paliwa stałe

·      Kotły olejowe

·      Kotły gazowe kondensacyjne

·      Węzły cieplne

·      Systemy ogrzewania elektrycznego

·      Pompy ciepła powietrzne

·      Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody

Jako element dodatkowy:

·      Docieplenie ścian zewnętrznych

·      Wymiana okien i drzwi zewnętrznych

·      Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.

·      Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

·      Kolektory słoneczne

·      Mikroinstalacje fotowoltaiczne

W jakiej formie:

·      Dotacja

·      Pożyczka

·      Dotacja z pożyczką

Ile:

Grupa

Kwota miesięcznego dochodu / osoba w PLN

Dotacja
(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

uzupełnienie do wartości dotacji

pozostałe koszty kwalifikowane

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 – 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 – 1 000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1 001 – 1 200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1 201 – 1 400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1 401 – 1 600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

powyżej 1 600

do 30%

do 70%

do 100%

Na jakich warunkach:

·      Okres, w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r.

·      Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

·      Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

·      Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł

Dla pożyczki:

·      Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych
ale nie mniej niż 2% rocznie

·      Maksymalny okres spłaty pożyczki: do 15 lat

·      Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia

Gdzie będziemy składać wnioski:

Na terenie województwa wielkopolskiego wnioski należy kierować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wniosek może być wypełniony:

·        w wersji elektronicznej i przesłany elektronicznie z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego w aplikacji internetowej,

·        w wersji elektronicznej w aplikacji internetowej, przesłanej elektronicznie bez podpisu elektronicznego i złożonego w WFOŚiGW w Poznaniu w wersji papierowej,

·        w wersji papierowej, pobranej ze strony WFOŚiGW w Poznaniu lub w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu, podpisany i złożony w WFOŚiGW w Poznaniu.

Termin rozpoczęcia naboru wniosków:

Dostęp do wszystkich dokumentów programowych, w tym formularza wniosku, będzie możliwy od dnia ogłoszenia naboru, który planowany jest na miesiąc wrzesień. Prosimy o śledzenie  strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pod adresem www.wfosgw.poznan.p.