Dzisiaj jest niedziela, 25 sierpnia 2019r. Imienieny Ludwika i Luizy
K U R E N D A - stypendium naukowe Wójta Gminy Koźminek

K U R E N D A - stypendium naukowe Wójta Gminy Koźminek

OSWI.4130.18.2018                                                                                                                                                                        Koźminek, 28 sierpnia 2018 r.

K U R E N D A

Uprzejmie informujemy, że studenci mogą skorzystać ze stypendium naukowego Wójta Gminy Koźminek - na stałe zameldowani na terenie Gminy Koźminek.

I. Stypendium przysługuje studentom, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Średnia ocen w poprzednim roku akademickim nie niższa niż 4,5.
  2. Przedstawią zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że ubiegający się o przyznanie stypendium jest  studentem i uzyskał wpis na kolejny semestr(rok studiów).
  3. Nie są studentami kolejnych studiów po złożeniu egzaminu magisterskiego, studiów doktoranckich, podyplomowych oraz drugiego kierunku studiów.
  4. Nie mający więcej niż 25 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  Koźminek w pokoju nr 19, tel. 76 37 005

Wnioski prosimy składać najpóźniej do 15 października 2018 r. w pokoju nr 19 w Urzędzie Gminy Koźminek.

                                                                                                                                                                                                                               /-/  Andrzej Miklas

                                                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Koźminek

Załączniki:

  1. Wniosek o stypendium naukowe
  2. Obowiązek Informacyjny według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)