Dzisiaj jest wtorek, 10 grudnia 2019r. Imienieny Julii i Daniela
IX Gminny Konkurs Ekologiczno-Plastyczny

IX Gminny Konkurs Ekologiczno-Plastyczny

"RATUJMY  NASZĄ PLANETĘ"

dla uczniów klas I-III

w Szkole Podstawowej w Nowym  Nakwasinie

Dnia 20 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie odbył się IX Gminny Konkurs Ekologiczno - Plastyczny pod hasłem "RATUJMY NASZĄ PLANETĘ"

W konkursie uczestniczyli uczniowie  z następujących placówek z gminy Koźminek:

  1.  Szkoła Podstawowa w Koźminku, kl. I, II, III
  2.  Szkoła Podstawowa w Moskurni kl. I, II, III
  3.  Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie kl. I, II, III

Celem konkursu było rozbudzanie świadomości ekologicznej, uwrażliwianie na piękno przyrody i kształtowanie umiejętności harmonijnego z nią współżycia, budzenie ciekawości poznawczej i zainteresowań przyrodniczych "małych ekologów" ze szkół podstawowych gminy Koźminek.

Konkurs łączył wiele umiejętności: wiedzę, umiejętności plastyczne, sprawność fizyczną, kreatywność, współpracę w grupie.

Na wstępnie wszystkich gości gorąco powitała dyrektor szkoły p. Katarzyna Szydłowska. Szczególnie podziękowała za przybycie szanownemu jury, nauczycielom i rodzicom. Pani Dyrektor zaznaczyła, że każdy obecny uczestnik konkursu na sali jest już zwycięzcą szkolnego etapu. Życzyła dobrej zabawy i  propagowania działań ekologicznych na terenie swoich szkół.

W trakcie konkursu uczniowie  indywidualnie wypełniali test sprawdzający wiedzę o ekologii, a następnie w parach rozwiązywali różne ciekawe łamigłówki i zadania.

Kolejna konkurencja polegała na wykonaniu pracy plastycznej zgodnej z treścią otrzymanego hasła. Na zakończenie ?mali ekolodzy? przystąpili do konkursu sprawnościowego. Konkurencje sportowe wzbudzały wśród uczestników wiele emocji, słychać było gorący doping koleżanek i kolegów z drużyny.

Przebieg konkursu oceniała niezależna komisja:

p. Małgorzata Kraszkiewicz - doradca metodyczny z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

p. Kamila Pawlak - Dyrektor Biura Stowarzyszenie "LGD7 - Kraina Nocy i Dni".

p. Natalia Pleśnierowicz - Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Kaliszu.

p. Jacek Bartczak - Główny Specjalista Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Kaliszu.

p. Piotr Szyszkiewicz - Specjalista ds. edukacji i informacjiZakładu  Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  ?ORLI STAW".

Decyzją niezależnej komisji  przyznano nagrody oraz dyplomy w III kategoriach:

Kategoria I - klasy I szkół podstawowych: 

I miejsce Szkoła Podstawowa w  Moskurni  

II miejsce Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie

III miejsce Szkoła Podstawowa w Koźminku     

Kategoria II - klasy II szkół podstawowych:

I miejsca Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie    

II miejsce Szkoła Podstawowa w Moskurni

III miejsce Szkoła Podstawowa w Koźminku

Kategoria III - klasy III szkół podstawowych: 

I miejsce Szkoła Podstawowa w Moskurni

II Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie

III  miejsce Szkoła Podstawowa w Koźminku

Zwycięzcy zajmujący wszystkie trzy miejsca na poziomie poszczególnych klas, jako nagrody indywidualne dla każdego ucznia otrzymali  książki o tematyce przyrodniczo-ekologicznej oraz wiele upominków. Nagrody wręczał p. Karol Matczak - Z-ca Wójta Gminy Koźminek, który zaszczycił nas swoją obecnością, a także członkowie komisji. Nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu  i członkom komisji za rzetelne dokonanie oceny poszczególnych konkurencji, wręczono podziękowania.

Dla wszystkich uczestników konkursu dużą atrakcją było pojawienie się, już kolejny rok  z rzędu, "Łosia - Czystosia" podczas rozdawania nagród i dyplomów. Dzieci bardzo cieszyły się z tak niezwykłego gościa.

Dla dzieci oraz członków jury i zaproszonych gości przygotowany był słodki poczęstunek. Atmosfera na sali była pełna radosnych wrażeń.

Do następnego spotkania!

Konkurs zorganizowały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej panie: Agnieszka Karolak, Ewa Zimniak i Iwona Dziedzic.

Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji konkursu - wsparli nas finansowo, materialnie i merytorycznie - serdecznie dziękujemy!

Agnieszka Karolak

Iwona Dziedzic

Ewa Zimniak