Dzisiaj jest sobota, 07 grudnia 2019r. Imienieny Marcina i Ambrożego
Dofinansowanie Ministerstwa Sprawiedliwości do zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP z terenu gminy Koźminek

Dofinansowanie Ministerstwa Sprawiedliwości do zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP z terenu gminy Koźminek

W ramach Projektu "Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Koźminek", realizowanego na podstawie umowy nr DFS-II-7211-1948/18 z dnia 27.09.2018 r. pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Gminą Koźminek, zakupiono sprzęt i wyposażenie dla jednostek OSP z terenu Gminy Koźminek. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Kwota zakupu wyniosła 63 030,20 zł. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości stanowiło 99 % ogólnej kwoty i wyniosło  62 399,90 zł. Pozostałą część stanowiły środki z wkładu własnego Gminy Koźminek  w wysokości 1 % tj.  630,30 zł).  

W ramach projektu zakupiono sprzęt i wyposażenie dla następujących jednostek:   

OSP Koźminek - 1 szt. torby ratowniczej, 1 szt. noszy typu deska, 1 szt. szyny typu Kramera, 1 szt. zestawu węży hydraulicznych o długości min. 5 m, 4 szt. butli na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6 l, 1szt. piły ratowniczej do szyb klejonych, 3 szt. noży do pasów bezpieczeństwa, 1 szt. pilarki do drewna, 6 szt. latarek akumulatorowych, 2 szt. parawanów do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków,

OSP Krzyżówki Młynisko: 1 szt. torby ratowniczej, 1 szt. noszy typu deska, 1 szt. szyny typu Kramera, 1 szt. bosaka dielektrycznego, 1 szt. pilarki do drewna, 6 szt. latarek akumulatorowych,

OSP Pietrzyków: 1 szt. torby ratowniczej, 1 szt. noszy typu deska, 1 szt. szyny typu Kramera, 1 szt. bosaka dielektrycznego, 4 szt. latarek akumulatorowych,

OSP Bogdanów: 2 szt. latarek akumulatorowych,

OSP Chodybki: 2 szt. latarek akumulatorowych,

OSP Dębsko: 2 szt. latarek akumulatorowych,

OSP Gać Kaliska: 2 szt. latarek akumulatorowych,

OSP Józefina: 2 szt. latarek akumulatorowych,

OSP Marianów: 2 szt. latarek akumulatorowych,

OSP Nowy Nakwasin: 2 szt. latarek akumulatorowych, 

OSP Osuchów: 2 szt. latarek akumulatorowych,

OSP Stary Karolew: 2 szt. latarek akumulatorowych.

 Zakup sprzętu specjalistycznego ratownictwa medycznego oraz technicznego pozwoli na lepsze i wydajniejsze działania jednostek OSP z terenu gminy Koźminek przy usuwaniu oraz zabezpieczaniu skutków wypadków drogowych. Na terenie Gminy Koźminek to strażacy ochotnicy jako pierwsi docierają na miejsce zdarzeń. O doniosłości ich pracy świadczy fakt, iż to właśnie oni niejednokrotnie ratują ludzkie życie udzielając pierwszej pomocy ofiarom wypadków. Prowadzenie działań ratowniczych wymaga jednak stosowania specjalistycznego sprzętu i urządzeń. Jest to niezbędne do zwiększenia efektywności społecznej pracy strażaków na rzecz bezpieczeństwa. Sprzęt został odpowiednio oznakowany logotypami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości.  Dodatkowo umieszczono na nim klauzulę: Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Sprzęt i wyposażenie został przekazany Prezesom jednostek OSP przez Wójta Gminy Koźminek Panią Iwonę Michniewicz w Koźminku, w dniu 28 listopada 2018 roku podczas symbolicznej uroczystości przy garażach strażnicy OSP Koźminek.  

W uroczystości wzięli udział Prezesi i Druhowie z jednostek OSP z terenu gminy Koźminek, którzy odebrali zakupiony sprzęt.

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości