Dzisiaj jest piątek, 26 kwietnia 2019r. Imienieny Marii i Marcelego
AKADEMIA KOŹMINECKA - MUZYKA

AKADEMIA KOŹMINECKA - MUZYKA

Stanisław Mazurek

DITONUS

Muzyka dawna, muzyka niezwykła

18 czerwca 2018 - poniedziałek

Sala OSP/Malaga

(Koźminek, ul.T.Kościuszki 13)

początek ok. 19.30

Organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna

 

Rzadko uświadamiamy sobie, jak bardzo nasze życie przepełnione jest dźwiękami. Na wielu impre­zach i festynach historycznych, wieczorem zalega nad obozowiskiem cisza. Słychać rozmowy, ale nad całością nie unosi się żaden wyróżniający się dźwięk. Dopiero, kiedy gdzieś z ubocza zaczyna dopływać muzyka grana na lirze korbowej, na fujarce, na flecie czy na czymkolwiek innym, powietrze wypełnia się tą nieopisaną materią, której obecność dostrzega prawie każdy.

Jak to mogło wyglądać dawno temu u nas, w Koźminku i okolicach? Pewności, jak zwy­kle, nie będziemy mieć nigdy. Mieliśmy wiele karczm, miasto było duże i bogate. Nie trudno sobie wyobrazić, że jego mieszkańcy słuchali muzyki kiedy tylko była ku temu okazja. Być może częściej, niż się nam obecnie, w świecie wszystko-natychmiast-dostępności, wydaje.

Stanisław Mazurek prowadzi badania nad instrumentami oraz muzyką dawną od pra­dziejów do renesansu, z naciskiem na średniowie­cze. W pracowni lutniczej rekonstruuje instrumenty sprzed stuleci. Wydobywa z nich dźwięki i przekazuje te umiejętności innym.

Prezentuje instrumenty muzyczne zgromadzo­ne w prywatnej kolekcji wzbogacając to barwną opo­wieścią o historii i archeologii. Zapoznaje z walorami dźwiękowymi i przedstawia etapy budowy instrumen­tów.

Od lat jest zaangażowany w ruch archeologii eks­perymentalnej, jego stanowisko można zobaczyć na fe­stiwalach i eventach historycznych.

Spotkanie ma charakter popularyzatorski, a jego celem jest poszerzenie wiedzy o historii Koźminka i o historii codzienności w ogóle, poznanie faktów i ciekawostek, wzbudzenie za­interesowania przeszłością praktycznie niezna­ną. Warto przyjść. Polecam.

Tomasz Potemkowski

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku