Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników

INFORMACJA URZĄD GMINY KOŹMINEK, ul. Kościuszki 7 REFERAT FINANSOWY - podatki tel. (62) 763 86 15

Ø       Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz ustaleniu dochodu z gospodarstwa rolnego

Podstawa prawna: Art.306a, 306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia  (wniosek powinien zawierać dane składającego wniosek oraz w jakim celu ma być  wydane zaświadczenie)

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa

  • za wniosek - 5,00 zł
  • za zaświadczenie - 11,00  zł

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki- najpóźniej do 7 dni

 

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowy - Wymiar podatków

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Koźminek w terminie 7 dniu licząc od dnia otrzymania decyzji.

 

VI. UWAGI
brak