Rolny

INFORMACJA URZĄD GMINY KOŹMINEK, ul. Kościuszki 7 REFERAT FINANSOWY - podatki tel. (62) 763 86 15

PODATEK ROLNY

Ø       Ulga w podatku rolnym z tytułu pełnienia obowiązku służby wojskowej

Podstawa prawna: Art.13 a ust. 1-3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym ( tj. z 1993r Dz. U. Nr 94 poz. 431 z późniejszymi zmianami)

 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o zastosowanie ulgi w podatku rolnym sporządzony na miejscu

 

Załącznik

  • potwierdzenie z jednostki wojskowej o odbywaniu służby

II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

do miesiąca

 

III.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowy - Wymiar podatków

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Koźminek w terminie 7 dniu licząc od dnia otrzymania decyzji.

 

V. UWAGI
brak

 

 

Ø       Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego

Podstawa prawna: Art.12 ust. 1 pkt 4  i Art.12  ust. 3-6  ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym ( tj. z 1993r Dz. U. Nr 94 poz. 431 z późniejszymi zmianami)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Uzasadniony wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego.
  • Pisemne oświadczenie o nabyciu gruntów od osoby obcej w przypadku nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych

Załącznik

  • kserokopia aktu notarialnego

II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Miesiąc

 

III.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowy - Wymiar podatków

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Koźminek w terminie 7 dniu licząc od dnia otrzymania decyzji.

 

V. UWAGI
brak