Płatności i terminy

INFORMACJA URZĄD GMINY KOŹMINEK, ul. Kościuszki 7 REFERAT FINANSOWY - podatki tel. (62) 763 86 15

Osoby Fizyczne
 
do 15.03.2005 r. - I rata podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości
do 15.05.2005 r. - II rata podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości
do 15.09.2005 r. - III rata podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości
do 15.11.2005 r. - IV rata podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości
 
Osoby prawne - podatek rolny
 
do 15.03.2005 r. - I rata podatku rolnego
do 15.05.2005 r. - II rata podatku rolnego
do 15.09.2005 r. - III rata podatku rolnego
do 15.11.2005 r. - IV rata podatku rolnego
osoby prawne - podatek leśny i od nieruchomości: 12 rat płatnych do 15 każdego miesiąca.
 
Od wpłat dokonywanych po upływie terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę według stawek określonych przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa)