Ogłoszenia

II Ogłoszenie o zamówieniu "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koźminek"

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
  3. Załącznik nr 8
  4. Załącznik nr 9
  5. Załącznik nr 10
  6. Informacja z otwarcia ofert
  7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Lista wiadomości