Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na: "Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych"

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
  3. Załącznik nr 9 (lub link)
  4. Załącznik nr 10
  5. Załącznik nr 11
  6. Załącznik nr 12 (cz. 1, cz. 2)
  7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  8. Informacja z otwarcia ofert
  9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Lista wiadomości