Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" realizowanego w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
 3. Załącznik nr 9
 4. Załącznik nr 10
 5. Załącznik nr 11
 6. Załącznik nr 12
 7. Załącznik nr 13
 8. Pytania i Odpowiedzi do SIWZ
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 10. Pytania i odpowiedzi oraz uzupełnienie nr 1 do SIWZ
 11. Informacja z otwarcia ofert
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Lista wiadomości