Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na:" Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w roku bieżącym..

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12 do SIWZ

Załącznik nr 13 do SIWZ

Załącznik nr 14 do SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Lista wiadomości