Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu   

Lista wiadomości