Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej - w kierunku Nowego Nakwasina

Ogłoszenie o zamówienu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ  

UWAGA!!! Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

UWAGA!!! Zmiana treśći Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Informacja z otwarcia ofert 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu  

 

 

Lista wiadomości