Ogłoszenia

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1 200 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista wiadomości