Ogłoszenia

Przetarg na: Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

Pytania i odpowiedzi - wyjasnienia do SIWZ nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

Lista wiadomości