Ogłoszenia

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA

DOKUMENTACJA

PYTANIA I ODPOWIEDZI 1

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

PYTANIA I ODPOWIEDZI 3

PYTANIA I ODPOWIEDZI 4

PYTANIA I ODPOWIEDZI 5

ZMIANY W SPECYFIKACJI

Lista wiadomości