2019

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy

Informacja z wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2019 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Zał. nr 2. Wykaz przedsięwzięć do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Uchwała RIO w Poznaniu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2019 roku.