Konkursy

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku w formie wspierania zadań publicznych Gminy Koźminek w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku

Zarządzenie nr 2 z 2011 w spr.przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Nowe wzory druków

Lista wiadomości