Jednostki pomocnicze Gminy - Sołectwa

Sołectwa i Sołtysi Gminy Koźminek

Bogdanów - sołtys Dariusz Zgarda
Chodybki - sołtys Andrzej Tarniewicz
Dąbrowa - sołtys Sławomir Wróbel
Dębsko - sołtys Maria Olszewska
Emilianów - sołys Danuta Marczyńska
Gać Kaliska - sołtys Stanisław Krawczyk
Józefina - sołtys Władysław Zdunek
Koźminek - sołtys Jan Tomaska 
Krzyżówki - sołtys Marianna Majewska
Ksawerów - sołtys Bogdan Dąbrowski
Marianów - sołtys Leszek Krupiński
Młynisko - sołtys Bartłomiej Majda
Moskurnia - sołtys Stanisław Mikołajczyk
Nowy Karolew - sołtys Stefan Galik
Nowy Nakwasin - sołtys Anna Kostera
Osuchów - sołtys Sylwia Łakoma
Oszczeklin - sołtys Ryszard Piątek
Pietrzyków - sołtys Wojciech Owczarek
Rogal - sołtys Janina Kępa
Smółki - sołtys Marcin Kowalski
Stary Karolew - sołtys Mirosław Pogorzelec
Stary Nakwasin - sołtys Edyta Mańka
Tymianek - sołtys Krystyna Skonieczna
Złotniki  - sołtys Grzegorz Białek