Protokół z pierwszego etapu naboru na stanowisko "Inspektora ds. ochrony środowiska"

Koźminek,  13 maja   2014r.

R.O. 1111.5.2014

Protokół          

W dniu  13 maja   2014r. w Urzędzie Gminy Koźminek przeprowadzono I etap otwartego i konkurencyjnego  naboru  na  stanowisko: Inspektor ds.  ochrony środowiska  

 Nabór przeprowadziła komisja w składzie :    

1. Katarzyna Durman           – Przewodniczący Komisji

2. Joanna Karpisiewicz       – Sekretarz Komisji                                                     

3. Monika Tyrakowska         – Członek Komisji.

Liczba nadesłanych ofert:  18 szt. , w tym ofert spełniających wymogi formalne  18 szt. Ofert złożonych po terminie : 0 szt. . 

W I  etapie zastosowano  następujące  techniki  naboru:

1.     Ocena dokumentacji

2.    Test  kwalifikacyjny   .

Kandydaci  zakwalifikowani do kolejnego etapu tj. rozmowy kwalifikacyjnej według poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze oraz wyników testu kwalifikacyjnego :
    1. Jolanta Wieruszewska   zamieszkała  Moskurnia
    2.  Agnieszka Grzelaczyk  zamieszkała  Pietrzyków  
    3. Magdalena Szaleniec   zamieszkała Radliczyce   
    4. Ewa Sobczyńska  zamieszkała Koźminek
    5. Agata Neweta  zamieszkała  Staw  
    Sporządziła: Joanna Karpisiewicz