Drogi, Transport

Drogi, Transport

 

Mariusz Drozdowski - Inspektor

 

Dane teleadresowe:

Adres siedziby: ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek

Tel. +48 62 76 37 050 

Adres e-mail: mariuszkozminek@wp.pl

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych  oraz umieszczanie w pasie drogowym

reklam , urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z budową, 

przebudową , utrzymaniem i ochroną dróg