Sprawy obywatelskie

Sprawy lokalowe / socjalne - dokumenty do pobrania

 • Oświadczenie o braku dochodów
 • Oświadczenie o podanie imienia i nazwiska do wiadomości publicznej
 • Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji w lokalu
 • Oświadczenie o ochronie danych
 • Wniosek o wydanie lokalu mieszkalnego lub socjalnego
 • Zaświadczenie o dochodach

Nieruchomości - dokumenty do pobrania

 • Wniosek o warunki zabudowy
 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
 • Wniosek o wydanie zaświadczenie z MPZP
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku MPZP
 • Wniosek o wydanie zaświadczenie z SUiKZP
 • Wniosek o wydanie wypisu z MPZP
 • Wniosek o wydanie wyrysu z MPZP
 • Wniosek o wydanie odpisu decyzji o warunkach zabudowy
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
 • Wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego/socjalnego z zasobu Gminy Koźminek
 • Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

Finanse / podatki

Osoba odpowiedzialna:

Podatek od środków transportowych

 • Podatek od środków transportowych - INFORMACJA OGÓLNA  
 • Uchwała RG w sprawie wysokości stawek rocznych  
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych  
 • DT-1/A załącznik do deklaracji  
 • Druk oświadczenia w sprawie pojazdu specjalnego 
 • Druk oświadczenia w sprawie przyczepy rolniczej  
 • Druk oświadczenia w sprawie nadpłaty podatku 
 • Druk oświadczenia 
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zaświadczenia

 • Zaświadczenie o figurowaniu bądź niefigurowaniu jako podatnik podatku rolnego 
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia 

Podatek od nieruchomości

 • Podatek od nieruchomości - INFORMACJA OGÓLNA

Podatek rolny

 • Podatek rolny - INFORMACJA OGÓLNA

Podatek leśny

 • Podatek leśny - INFORMACJA OGÓLNA
Oświadczenie w sprawie nadpłaty podatku - pobierz

Zwroty podatku / zaświadczenia o niezaleganiu / podatek akcyzowy - dokumenty do pobrania

 • Formularz informacyjny do wniosku 
 • Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r. 
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach 
 • Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 
 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 
 • Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Stanu Cywilnego

DOWÓD OSOBISTY

 • Złożenie wniosku na dowód osobisty i odbiór dowodu - INFORMACJE OGÓLNE
 • Wniosek do pobrania


MAŁŻEŃSTWA

 • Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym tzw. ślub konkordatowy - INFORMACJE OGÓLNE 
 • Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Koźminku tzw. ślub cywilny - INFORMACJE OGÓLNE
 • Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem  - INFORMACJE OGÓLNE
 • Organizacja uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego - INFORMACJE OGÓLNE

ZGONY

 • Rejestracja zgonów - INFORMACJE OGÓLNE

AKTY STANU CYWILNEGO

 • Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, wielojęzycznych - INFORMACJE OGÓLNE
 • Sprostowanie aktów stanu cywilnego  - INFORMACJE OGÓLNE
 • Uzupełnienie aktów stanu cywilnego - INFORMACJE OGÓLNE
 • Wniosek o wydanie odpisu - pobierz

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

 • Zmiana imienia i nazwiska - INFORMACJE OGÓLNE
 • Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - INFORMACJE OGÓLNE

UZNANIE OJCOSTWA

 • Oświadczenie o uznaniu ojcostwa - INFORMACJE OGÓLNE

WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU DO SYSTEMU REJESTRÓW PAŃSTWOWYCH

 • Transkrypcja - wpisanie zagranicznego aktu do Systemu Rejestrów Państwowych - INFORMACJE OGÓLNE

Sekretariat

Kasa Urzędu