Przypominamy, że 15 maja upływa termin płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

można dokonać u sołtysa, na rachunek bankowy wskazany w decyzji lub bezgotówkowo – kartą płatniczą w Urzędzie Gminy.  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacić na indywidualny nr rachunku bankowego.