Z dniem 6 maja 2020 roku, dzieci przedszkolne wracają do zajęć w placówkach.

Po spełnieniu wymogów zawartych w dokumencie pt. "Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego", w Gminie Koźminek otwarte będą wszystkie punkty: w Moskurni, Nowym Nakwasinie i Koźminku.

Link do wytycznych - https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli