zus

Do tej pory w województwie wielkopolskim aktywowano już 136 tys. bonów turystycznych, na kwotę prawie 118 mln zł. Stanowi to 33 proc. wszystkich przysługujących wielkopolanom bonów. Do aktywowania pozostało ponad 275 tys. bonów. Na ich wykorzystanie mamy czas jeszcze przez najbliższy rok, do 31 marca 2022 r.

Świadczenie w formie bonu turystycznego przyznawane jest na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego rodzice dostaną dodatkowy bon o takiej samej wysokości, tj. 500 zł.

Za pomocą bonu można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Prawo do bonu ustalane jest na podstawie informacji z bazy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Wszelkie kwestie związane z uprawnieniami do Bonu oraz z uprawnieniami podmiotów turystycznych, wyjaśnia Polska Organizacja Turystyczna.

Obsługa bonu odbywa się w systemie teleinformatycznym ZUS. Aby skorzystać z Bonu wystarczy mieć konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Bon można aktywować w dowolnym momencie, po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i nr telefonu komórkowego). Osoby, które mają niepełnosprawne dziecko i chcą uzyskać dodatkowe świadczenie, mogą na PUE ZUS złożyć oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł. Płatności bonem są realizowane w oparciu o komunikację SMS.

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa

ZUS w Wielkopolsce

 

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk - administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.
Więcej na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

Oprócz projektu Umowy Partnerstwa wyznaczone są już też terminy dotyczące dwóch programów krajowych:

 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, 16 kwietnia (piątek)
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 21 kwietnia (środa)
 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Unii
 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
 • Program Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
 • Program Ryby
 • Program Pomoc Żywnościowa

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają ostatecznie za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat dotychczasowej propozycji Umowy Partnerstwa.
Patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa - jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Organizacyjnie zadania podjęły się Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Fundacja Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie zorganizowane będzie w formule on-line (z wykorzystaniem aplikacji ZOOM Webinar), które uzupełni inne formy konsultacji prowadzone dotychczas przez rząd. Będzie również możliwość oglądania wysłuchań bezpośrednio z wykorzystaniem kanałów YouTube i mediów społecznościowych. Całe spotkanie na bieżąco tłumaczone jest na Polski Język Migowy.Ponieważ zakres tematyczny i terytorialny interwencji w poszczególnych celach polityki będzie omawiany przy okazji kolejnych wysłuchań poświęconych programom krajowym realizującym Umowę Partnerstwa, to w czasie wysłuchania dla Umowy Partnerstwa organizatorzy chcieliby usłyszeć wypowiedzi na tematy horyzontalne, w szczególności:

 • Zasady horyzontalne: równe szanse, partnerstwo, zrównoważony rozwój/zasada nieszkodzenia w nadmierny sposób środowisku (ang. do not significant harm)
 • Wymiar terytorialny planowanych interwencji – jak terytorialnie koncentrować działania
 • Jak uzyskać efekt synergii wydatkując środki unijne?
 • Formy wsparcia finansowego - dotacje i instrumenty finansowe.


Wysłuchanie odwołuje się do tzw. siedmiu zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takie jak: dobra wiara, powszechność, przejrzystość, responsywność, koordynacja, przewidywalność, poszanowanie interesu ogólnego. Wysłuchanie jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych), każdą instytucję i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Realizacja wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. W żadnym wypadku nie jest prowadzona na zlecenie rządu, tylko we współpracy z rządem (a precyzyjniej z odpowiednim Ministerstwem, odpowiedzialnym za dany program). W oczywisty sposób adresatem uwag jest bowiem właśnie rząd.


Dokładne terminy i zasady udziału w wysłuchaniach dostępne są na stronie:https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/
Uwaga! Zgłoszenia udziału w wysłuchaniach publicznych dotyczą zarówno chętnych do zabrania głosu (Mówców), jak i obserwatorów (Widzów).

Daj się wysłuchać!

FE 

Uprzejmie informujemy, iż dwóch uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Koźminek uzyskało tytuł laureata w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu są nimi:

 • Adam Kopycki uczeń klasy VIII a Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku uzyskał tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego (nauczyciel przygotowujący – Izabela Czechowska) oraz uzyskał tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego (nauczyciel przygotowujący – Anna Pytlińska).
 • Konrad Raźniewski uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Moskurni uzyskał tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego (nauczyciel przygotowujący – Izabela Czechowska) oraz uzyskał tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego (nauczyciel przygotowujący – Monika  Brodzińska).

Życzymy dalszych sukcesów i dziękujemy za promocję Gminy Koźminek.

Życzenia wielkanocne

 

Składamy Państwu serdeczne życzenia dobrych, spokojnych, rodzinnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych.

Aby odrodzenie duchowe, jakie niesie Zmartwychwstanie Pańskie, napełniało wiarą, dało siłę do pokonywania wszelkich trudności i pozwoliło z ufnością patrzeć w przyszłość.

W imieniu własnym, pracowników Urzędu Miejskiego Gminy oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Koźminek

Burmistrz

Iwona Michniewicz

zyczeniawielkanocne2

 

Palma wielkanocna

 

W dniu 24 marca 2021 roku o poranku panowie z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku postawili palmę wielkanocną.

Piękna palma została przygotowana przez panie z kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Koźminek.

palma 1

palma 2

palma 3

rozpmapa 

19.03.2021 r.

Informujemy, że wydane zostało Rozporządzenie nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Wprowadzono w nim obszar zapowietrzony obejmujący m.in. teren gminy Koźminek (miejscowości: Stary Nakwasin, Bogdanów, Rogal, Józefina) oraz obszar zagrożony  (miejscowości: Młynisko, Krzyżówki, Dębsko-Dosinek, Dębsko-Ostoja, Dębsko-Ośrodek, Emilianów, Osuchów, Koźminek, Nowy Nakwasin, Złotniki, Chodybki, Pośrednik, Murowaniec, Agnieszków, Słowiki, Pietrzyków, Smółki, Ksawerów, Marianów, Oszczeklin, Nowy Karolew, Dąbrowa).

Poniżej załączone zostało rozporządzenie zawierające więcej szczegółowych informacji.

- bip.piwkalisz.pl

- dokumenty do pobrania

 

 

banner HPAI 12

12.03.2021 r.

Informujemy, że wydane zostało Rozporządzenie nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Wprowadzono w nim obszar zagrożony obejmujący m.in. teren gminy Koźminek (miejscowości: Stary Nakwasin, Bogdanów, Nowy Nakwasin, Osuchów, Józefina, Krzyżówki, Rogal, Młynisko).

Poniżej załączone zostało rozporządzenie zawierające więcej szczegółowych informacji.

bip.piwkalisz.pl

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony