Powszechny Spis Rolny 2020 r. na terenie Gminy Koźminek dobiegł końca. Na ogólną liczbę gospodarstw 905 zostało spisanych 901 gospodarstw rolnych, co stanowi 99,56%. W trzech obwodach zostało spisanych 100% gospodarstw. Są to obwody:

  • Dębsko, Emilianów, Tymianek, Krzyżówki, Młyniska, Pośrednik, Osuchów, Osuchów Parcela (ogólna liczba to 192 gospodarstw)
  • Moskurnia, Gać Kaliska, Gać Pawęzowa, Chodybki, Stary Karolew, Złotniki (ogólna liczba to 226 gospodarstwa)
  • Koźminek, Słowiki (ogółem 112 gospodarstw).

W pozostałych obwodach:

  • Nowy Nakwasin, Stary Nakwasin, Rogal, Józefina, Murowaniec – zostało spisanych 99,47% gospodarstw, czyli na łączną liczbę 190 gospodarstw zostało spisanych 189.
  • Oszczeklin, Dąbrowa, Marianów, Ksawerów, Agnieszków, Smółki, Pietrzyków, Nowy Karolew , na łączną liczbę 181 gospodarstw zostało spisanych 178.

Cztery gospodarstwa same zadeklarowały się do spisu (nie były ujęte w wykazie Głównego Urzędu Statystycznego) – spis odbył się telefonicznie.

Wszystkim rolnikom indywidualnym i przedstawicielom gospodarstw osób prawnych, którzy wypełnili swój ustawowy obowiązek i dokonali spisu rolnego serdecznie dziękujemy. Podziękowania należą się wszystkim rolnikom za świadome podejście i udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Słowa podziękowania również dla rachmistrzów spisowych, którzy w tym trudnym czasie pandemii wykonali swoją pracę wzorcowo.

Wyrażając uznanie dla tych działań, Gminne Biuro Spisowe dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli Powszechny Spis Rolny 2020.

Wspólnie pokazaliśmy, że dla nas wszystkich „Liczy się rolnictwo”!

 

Gminne Biuro Spisowe w Koźminku

 

Mieszkańcy południowej Wielkopolski chętnie korzystają z pomocy realizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie postojowe, zwolnienia ze składek, wypłata zasiłków chorobowych i opiekuńczych, dodatek solidarnościowy, obsługa bonów turystycznych oraz uruchomienie kolejnych usług zapewniających bezpieczeństwo klientów, to tylko część zadań realizowanych przez pracowników ZUS w ostatnich miesiącach.

Począwszy od 1 kwietnia 2020 r. pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oprócz swoich ustawowych obowiązków, w czasie pandemii realizują szereg zadań, które mają stanowić wsparcie dla pracodawców, pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą – informuje Zdzisław Jaźwiec – dyrektor Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim - Jest to możliwe dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu naszych pracowników, którzy, w takim samym stopniu jak pozostała część społeczeństwa, narażeni są na zakażenie, chorują, poddawani są kwarantannie i izolacji, a także korzystają z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Mimo to, wszystkie nałożone na ZUS zadania, są realizowane.

W ramach tarczy antykryzysowej wiele firm skorzystało ze zwolnienia z opłacania składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 r. Zwolnienie z obowiązku ich opłacenia można było uzyskać w wysokości 100 lub 50 proc. ich łącznej kwoty, w zależności od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. Do ostrowskiego oddziału ZUS i podległych mu placówek na terenie południowej Wielkopolski wpłynęło, w marcu – 49.740 wniosków, w kwietniu – 54.345, a w maju – 54.847 wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek. Umorzono składki na kwotę 409.210.970 zł. Kolejne zwolnienie ze składek objęło branżę turystyczno-wystawienniczą, od lipca do września 2020 r. W tym przypadku ostrowski ZUS umorzył składki na kwotę 926.514 zł. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby, które zawarły umowy cywilnoprawne mogły wystąpić do ZUS o wypłatę świadczeń postojowych. Oddział ZUS w Ostrowie Wlkp. wypłacił 144.173.972 zł. w ramach tej formy pomocy.

Przez cały ten czas pracownicy Oddziału realizowali także pozostałe zadania. Pobierali i rozliczali składki, wypłacali świadczenia, takie jak emerytury, renty, zasiłki chorobowe i opiekuńcze, te ostatnie w ilościach prawie sześciokrotnie przerastających wpływ w analogicznym okresie w roku poprzednim,. Od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r. ostrowski oddział obsłużył 49 599 wniosków o zasiłek opiekuńczy na kwotę 29 044 603,43 zł., dla porównania natomiast od 1 stycznia do 30 listopada 2019 r. było to tylko 8 472 na kwotę 3 209 759,90 zł.

W ZUS wprowadzono również usługi, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów, takie jak e-wizyta w ZUS (tylko w ciągu pierwszych 2 tygodni Oddział przeprowadził 100 e-wizyt), telefoniczna rezerwacja wizyty w placówce Zakładu, czy organizowanie licznych webinariów (23 spotkania) i dyżurów telefonicznych (65). Jednocześnie prowadzona jest bezpośrednia obsługa w placówkach ZUS z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych.

W czasie, gdy tradycyjna forma szkolenia stała się niemożliwa z powodów epidemicznych, wprowadziliśmy, innowacyjne wówczas rozwiązanie, spotkania online - dodaje dyrektor. Przyczyniło się to do szybkiego i bardzo skutecznego informowania o możliwościach wsparcia z ZUS. Webinaria pozwalały szeroko omówić wszystkie aspekty wprowadzanych rozwiązań tarczy antykryzysowej. Natomiast celem dyżurów było doraźne wsparcie klientów i pomoc w konkretnych sytuacjach. Z czasem rozbudowywaliśmy ofertę spotkań online, zapraszając do udziału inne instytucje, które realizowały zadania w zakresie Tarczy Antykryzysowej, np. Powiatowy Urząd Pracy, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, czy Państwową Inspekcję Pracy. Takie rozwiązania pozwalały naszym klientom zdobyć informację z innych ważnych dla nich dziedzin działania.

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa

ZUS w Wielkopolsce

 

Uprzejmie informuję, iż Gmina Koźminek bierze udział jako partner w projekcie pn.

„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Program skierowany jest dla osób aktywnych zawodowo w wieku od 50-64 roku życia.

Zainteresowane osoby proszę  o wzięcie udziału w rekrutacji do bezpłatnych badań poprzez stronę internetową

www.stopczerniak.ako.pl .

czerniak

 

Gminne Biuro Spisowe w Koźminku przypomina, że do zakończenia Powszechnego Spisu Rolnego został tylko 4 dni. Nasi rachmistrze nieustannie odwiedzają niespisane gospodarstwa w celu dokonania spisu.

Na dzień 26.11.2020 r. w Gminie Koźminek spisanych zostało 96,68% gospodarstw rolnych, co stanowi 874 na wszystkie 903 gospodarstwa. Poprzez wywiad bezpośredni rachmistrza terenowego (CAPI) spisanych zostało 58,46% gospodarstw, poprzez wywiad telefoniczny (CATI) spisanych zostało 20,9% gospodarstw, a poprzez samospis internetowy (CAWI) 20,64 % gospodarstw.

Serdecznie dziękujemy wszystkim rolnikom za owocną współpracę. Jednocześnie zwracamy się z ogromną prośbą do osób, które nie wypełniły jeszcze ustawowego obowiązku o jego jak najszybsze zrealizowanie. Rozumiemy, że praca w gospodarstwie jest bardzo czasochłonna. Niestety, wszyscy, którzy nie wezmą udziału w spisie rolnym, powinni pamiętać, że mogą na nich zostać nałożone kary. Jak wynika z przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, kary mogą zaczynać się od kilkudziesięciu złotych, a kończyć na 5 tysiącach.

Najbezpieczniejszą formą udziału w Powszechnym Spisie Rolnym jest samospis internetowy. W Urzędzie Gminy Koźminek zostało przygotowane stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, z którego może skorzystać każdy użytkownik gospodarstwa rolnego chcący dokonać samospisu internetowego poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl 

Pracownicy Gminnego Biura Spisowego w Koźminku w razie potrzeby pomogą Ci wypełnić formularz. Przed wizytą najlepiej skontaktować się z Urzędem Gminy Koźminek w celu umówienia wizyty, dzwoniąc pod nr: 62 76 37 085.

Spisać można się również dzwoniąc na infolinię spisową dedykowaną gminom z powiatu kaliskiego:

62 50 27 112

62 50 27 114

62 50 27 151

Rachmistrze spisowi będą pełnić dyżury przy telefonach rotacyjnie codziennie od godziny 8.00-20.00. Jeśli telefon jest zajęty, zadzwoń pod kolejny z podanych numerów bądź skontaktuj się później - właśnie kogoś spisujemy!

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe w Koźminku tel. (0-62) 76 38 085.

 

26 11 licznik konca psr2020llyUwmCeZ1OE2c Zxb2Im2JiTamaXJd2Xpxnan6ZxJXTulGeag

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w trosce o bezpieczeństwo swoich klientów, uruchomił nową usługę – telefoniczną rezerwację wizyty w placówce ZUS. Spotkanie z ekspertem można umówić w dogodnym dla siebie terminie.

Do tej pory wizytę w placówce ZUS można było zarezerwować jedynie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Teraz można umówić się na spotkanie również drogą telefoniczną.

Podczas rozmowy trzeba podać swoje dane – imię, nazwisko, PESEL lub serię i numer dokumentu tożsamości oraz numer telefonu komórkowego. Dodatkowo należy też wskazać placówkę, w której ma się odbyć wizyta – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce – Musimy również wybrać obszar merytoryczny tej wizyty oraz dogodny dla nas dzień i godzinę. Następnie, na podany podczas rozmowy numer telefonu, otrzymamy wiadomość SMS z terminem oraz numerem rezerwacji wizyty. Zawiera on 10 cyfr, które należy wpisać, po przyjściu do placówki ZUS, na ekranie urządzenia do wydawania numerków.

Jednocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że wizyty w placówkach ZUS odbywają się przy bezwzględnym przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego.

Klienci oddziału ZUS mogą zmówić wizytę w terenowej jednostce pod numerem telefonu 62 735 71 36.

 

Ewa Szymankiewicz

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 

 

Szanowni Państwo,

 

Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca, został ograniczony do 2 dni.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br. Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie dokona samospisu skontaktuje się z nim rachmistrz.

Skrócony czas na samospis PSR2020 002

 

 

Gminne Biuro Spisowe w Koźminku przypomina, że do zakończenia Powszechnego Spisu Rolnego został już bardzo mało czasu. Nasi rachmistrze nieustannie odwiedzają niespisane gospodarstwa w celu dokonania spisu. Wg stanu na dzień 20 listopada 2020 r. spis zakończono w 86,82 % wszystkich gospodarstw na terenie Gminy Koźminek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim rolnikom za owocną współpracę. Jednocześnie zwracamy się z ogromną prośbą do osób, które nie wypełniły jeszcze ustawowego obowiązku o jego jak najszybsze zrealizowanie. Rozumiemy, że praca w gospodarstwie jest bardzo czasochłonna. Niestety, wszyscy, którzy nie wezmą udziału w spisie rolnym, powinni pamiętać, że mogą na nich zostać nałożone kary. Jak wynika z przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, kary mogą zaczynać się od kilkudziesięciu złotych, a kończyć na 5 tysiącach.

Najbezpieczniejszą formą udziału w Powszechnym Spisie Rolnym jest samospis internetowy. W Urzędzie Gminy Koźminek zostało przygotowane stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, z którego może skorzystać każdy użytkownik gospodarstwa rolnego chcący dokonać samospisu internetowego poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl

Pracownicy Gminnego Biura Spisowego w Koźminku w razie potrzeby pomogą Ci wypełnić formularz. Przed wizytą najlepiej skontaktować się z Urzędem Gminy Koźminek w celu umówienia wizyty, dzwoniąc pod nr: 62 76 37 085.

Spisać można się również dzwoniąc na infolinię spisową dedykowaną gminom z powiatu kaliskiego:

62 50 27 112

62 50 27 114

62 50 27 151

Rachmistrze spisowi będą pełnić dyżury przy telefonach rotacyjnie codziennie od godziny 8.00-20.00. Jeśli telefon jest zajęty, zadzwoń pod kolejny z podanych numerów bądź skontaktuj się później - właśnie kogoś spisujemy!

Na terenie Gminy Koźminek pracuje również trzech rachmistrzów terenowych, którzy odwiedzają Państwa w domach.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe w Koźminku tel. (0-62) 76 38 085

 

20 11 licznik konca psr2020llyUwmCeZ1OE2c Zxb2Im2JiTamaXJ12XpxoY36ZxJXTulGeag

 

Osocze od osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID -19, jest bardzo potrzebne.Każdego dnia wzrasta zapotrzebowanie na ten bezcenny lek.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zaprasza ozdrowieńców w soboty 21 listopada i 5 grudnia do siedziby RCKiK na ulicy Kaszubskiej 9, w godz. 8.00-14.00. Osoby te po konsultacji lekarskiej będą mogły oddać osocze tego samego dnia.

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy, w czasie której pobrana z żyły krew jest rozdzielana na osocze, które jest zatrzymywane oraz pozostałe elementy krwi, które są zwrotnie przetaczane do tej samej żyły. Plazmafereza trwa zazwyczaj od 30-40 min. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 650ml osocza.

Do oddania osocza zapraszane są osoby po spełnieniu następujących kryteriów:

  1. Przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 - osoby, które posiadają ujemne wyniki badań molekularnych potwierdzające wyzdrowienie, mogą zgłaszać się po 14 dniach od uzyskanego wyniku - osoby, które nie mają wyników badań, mogą zgłaszać się po 28 dniach od ustąpienia objawów lub po 18 dniach od zakończenia izolacji
  2. Spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz.1741)
  3. Są w wieku 18-65 lat,
  4. Ważą minimum 50 kg i przewlekle nie chorują
  5. W przypadku kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Dla przypomnienia, ozdrowieńcy mogą również oddawać osocze w RCKiK w Kaliszu oraz w Oddziałach Terenowych Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie, Krotoszynie i Koninie, od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i ustaleniu dokładnego terminu oddania.

Szczegółowe informacje na www.krwiodawstwo.kalisz.pl

 

osocze 002

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony