W dniu 12 stycznia br. odbyło się posiedzenie komisji i wizja lokalna zgłoszonych iluminacji.

Do konkursu zgłoszono 7 iluminacji świątecznych.

18 stycznia Burmistrz Gminy Koźminek Iwona Michniewicz wręczyła nagrody zwycięzcom.

I miejsce- Krzysztof Chwiłkowski

II miejsce- Roman Gawron

III miejsce- Danuta Tomiec, Marta Maślak, Łukasz Chwiłkowski

Wyróżnienia otrzymali: Mateusz Stempień, Mariusz Staroński.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

received 201411178332908 002

 

received 224564799273778 002

 

received 792916081302172 002

 

received 1015118215650384 002

 

received 1023292428157426 002

 

received 1094335627662072 002

 

received 2752631264998653 002

 

received 2850554318536950 002

 

received 1259756827742204 002

 

 

received 409488463453128 002

 

received 681193905891903 002

 

received 724895491544130 002

film

W dniu 1 stycznia 2021 roku odbyła się w Koźminku uroczystość z okazji odzyskania praw miejskich przez Koźminek. Z uwagi na obostrzenia, związane z pandemią koronawirusa nie można niestety organizować żadnych wydarzeń w przestrzeni publicznej. W związku z tym, ograniczono tę uroczystość do udziału we mszy świętej oraz złożenia kwiatów i odsłonięcia pamiątkowej tablicy na pomniku „Pamięci Mieszkańców Gm. Koźminek Ofiar I i II Wojny Światowej oraz Powojennych Represji” w koźmineckim rynku. W celebracji tego dziejowego wydarzenia udział wzięły władze i mieszkańcy gminy. Samorząd Wielkopolski reprezentował  Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Ksiądz Proboszcz Maciej Jóźwiak, w kazaniu nawiązał do wielowiekowej historii Koźminka przypominając, że miejscowość utraciła prawa miejskie za patriotyzm swoich mieszkańców. Koźminiacy aktywnie brali udział w powstaniu styczniowym. Za udział w powstaniu, rosyjskim ukazem carskim w 1870 roku, odebrano Koźminkowi prawa miejskie.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku, po dokładnie 150 latach, Koźminek powrócił do utraconej godności miasta. Premier Morawiecki, osobiście wręczając Wójt Gminy Iwonie Michniewicz dokument potwierdzający ten fakt, mówił przy tej okazji o dziejowej, historycznej sprawiedliwości.

Po zakończeniu mszy świętej, dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza, w gmachu kościoła, wręczona została statuetka „Zasłużony dla Gminy Koźminek”, którą w 2020 roku otrzymał Pan Józef Bryła z Chodybek. Wyróżniony to wieloletni Radny i Przewodniczący Rady Gminy Koźminek, Prezes Gminny OSP w Koźminku, który poświęcił 30 lat swojego życia na rzecz lokalnej społeczności. W wygłoszonym krótkim podziękowaniu, nie krył on wielkiego wzruszenia z zauważenia jego pracy i zaangażowania. Następnie wręczono statuetkę „Przyjaciel Gminy Koźminek”, którą otrzymali: Zespół Śpiewaczy „Koźminiacy” z Koźminka, pan Henryk Muszyński i pan Zdzisław Dziubek.

Po wręczeniu wyróżnień, uczestnicy udali się na rynek.

Symbolicznego odsłonięcia pamiątkowej tablicy, informującej o odzyskaniu praw miejskich przez Koźminek dokonali: Burmistrz Iwona Michniewicz, Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Karasiński i poprzedni Wójt Andrzej Miklas. Przy pomniku asystowali druhowie z jednostki OSP Koźminek oraz dwoje trębaczy z gminnej orkiestry dętej z Koźminka.

 

Osoby na wcześniejszej emeryturze, które urodziły się w 1953 r., mogą jeszcze wystąpić o naliczenie nowej emerytury na korzystniejszych zasadach. Czas na złożenie wniosku upływa 11 stycznia 2021 r.

Dla osób urodzonych w 1953 r., które przeszły na wcześniejszą emeryturę, na podstawie wniosku złożonego przed 2013 r., zmienił się sposób obliczania nowej emerytury po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Dotychczas podstawa obliczenia emerytury powszechnej, była pomniejszana o już pobrane emerytury wcześniejsze. Dla osób, które objęła zmiana przepisów, takiego pomniejszania już nie ma.

Kto otrzyma wyższą emeryturę na wniosek?

Osoby, które nadal pobierają emeryturę wcześniejszą i nie mają jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, mogą złożyć o nią wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli zrobią to najpóźniej do 11 stycznia 2021 r., to ZUS wyliczy świadczenie na korzystniejszych zasadach. Do złożenia wniosku służy standardowy formularz o symbolu EMP. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Kto nie musi składać wniosku?

Osoby, które mają już przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o pobrane emerytury wcześniejsze, nie muszą robić nic. ZUS, po 11 stycznia 2021 r., przeliczy ich świadczenie z urzędu i poinformuje o nowej wysokości emerytury. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego ZUS podjął wypłatę emerytury powszechnej. Jeśli wypłata tej emerytury była zawieszona, to świadczenie w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego mogłaby być podjęta jego wypłata.

Jeśli przeliczone świadczenie okaże się wyższe od dotychczasowego, to ZUS wypłaci też wyrównanie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl.

 

iluswiat

Wójt Gminy Koźminek zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Koźminek do wzięcia udziału w konkursie „Najpiękniejsze Iluminacje Świąteczne w Gminie Koźminek”.

Celem konkursu jest pobudzenie aktywności i inicjatywy mieszkańców w zakresie kultywowania tradycji świątecznych poprzez wykonanie bożonarodzeniowych iluminacji świetlnych, na jak najwyższym poziomie estetycznym.

Konkurs trwa od 17 grudnia 2020 r. do 8 stycznia 2021 r.

Do wygrania atrakcyjne nagrody: grill elektryczny, gofrownica, zegar ścienny oraz artykuły dekoracyjne !!!

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w załączonym regulaminie, który wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.kozminek.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony