znauka

„Znauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek”

W Gminie Koźminek od 1 września 2018r. realizowany jest projekt pn.” „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminekwspółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W Szkole Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku w III i IV kwartale 2020r. zrealizowano 718 godzin zajęć dodatkowych m.in. z: języka angielskiego- 125 godzin, języka niemieckiego – 45 godzin, matematyka-105 godzin, matematyka i kształty- 22 godzin, matematyka a logiczne myślenie w życiu codziennym - 17 godzin, matematyka odkrywanie- 19 godzin, matematyka inspiracje- 18 godzin, przyroda metodą eksperymentu -20 godzin, chemia metodą eksperymentu -25 godzin, geografia metodą eksperymentu- 28 godzin, fizyka metodą eksperymentu- 18 godzin, biologia metodą eksperymentu- 12 godziny, matematyka w kuchni - 28 godzin, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- 52 godziny, zajęcia logopedyczne- 74 godziny, zajęcia socjoterapeutyczne-17 godzin, zajęcia terapeutyczne-16 godzin, zajęcia psychoedukacyjne- 17 godzin, doradztwo edukacyjno-zawodowe-60 godziny. 

W Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Moskurni w III i IV kwartale 2020r. zrealizowano 312 godzin zajęć dodatkowych m.in. z: języka angielskiego - 71godzin, języka niemieckiego – 11 godzin,  matematyka i kształty- 11 godzin, matematyka a logiczne myślenie- 12 godzin, matematyka odkrywanie - 23godzin, matematyka inspiracje- 22 godziny, matematyka metodą eksperymentu - 13godzin, przyroda metodą eksperymentu-25 godzin, chemia metodą eksperymentu -12 godzin, geografia metodą eksperymentu - 11 godzin, fizyka metodą eksperymentu - 11 godzin, biologia metodą eksperymentu- 11godziny, matematyka w kuchni - 12 godzin, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 37 godzin, zajęcia logopedyczne -30 godzin. 

W Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie w III i IV kwartale 2020r. zrealizowano 257 godzin zajęć dodatkowych m.in. z: języka angielskiego - 52 godziny, matematyka -17 godzin, matematyka a logiczne myślenie w życiu codziennym - 20 godzin, matematyka metodą eksperymentu - 9 godzin, przyroda metodą eksperymentu -22 godziny, biologia metodą eksperymentu- 12 godzin, fizyka metodą eksperymentu - 9 godzin, matematyka w kuchni - 12 godzin, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 56 godzin, zajęcia logopedyczne-48 godziny. 

Z dniem 22 grudnia 2020r. zakończyły się zajęcia dodatkowe z projektu we wszystkich szkołach  podstawowych z trenu gminy. Termin realizacji projektu został wydłużony do 31 marca 2021r. ze względu na realizację przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa sprzętu komputerowego     i multimedialnego w ramach projektu: „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek”

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Wniosek o płatność Nr 10, który  dotyczył wydatków za III kwartał 2020 roku. W trakcie oceny jest Wniosek o płatność Nr 11, który dotyczy wydatków za IV kwartału 2020r.

 

Drodzy Mieszkańcy,

pracownicy INEA właśnie wyruszają w teren, aby zaoferować Państwu najszybszy Internet światłowodowy w Polsce. Od ręki, na jasnych zasadach oraz w pełni bezpiecznie. Wszystko jest już gotowe i tylko czeka na podłączenie do Państwa domów.

Zależy nam, aby wszyscy w Państwa gminie, którzy są w zasięgu sieci światłowodowej INEA, mieli dostęp do niezawodnego symetrycznego Internetu światłowodowego o prędkości 1 Gb/s.  Jest nam bardzo miło, że mogą już Państwo skorzystać z naszych usług.

To szczególnie ważne teraz, gdy nasz dom znów zastępuje cały świat.  Doskonale wiemy, że szybki i niezawodny Internet, elastyczna telewizja oraz możliwość stałego kontaktu z bliskimi to podstawa.

Zapewniamy, że nasi klienci cieszą się pełną swobodą usług telekomunikacyjnych, zawsze na jednym rachunku. Chcielibyśmy Państwu zaproponować: najszybszy Internet w Polsce wg Speedtest.pl,

telewizję HIWAY w jakości 4K z paczkami kanałów, które można swobodnie dodawać
i odejmować oraz telefonię komórkową o doskonałym zasięgu, rozmowy bez ograniczeń i 20GB Internetu mobilnego.
 

To tylko niektóre z zalet dołączenia do świata INEA. 

Aby już teraz zamówić w pełni bezpieczną wizytę bez wychodzenia z domu, wystarczy zadzwonić pod numer 732 44 88 44.

RGB Plakat A4 Ś

DOWÓZ NA SZCZEPIENIA.

Rozpoczęła się  realizacja Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV2.

Osoby niepełnosprawne i mające trudność w dotarciu do punktu szczepień będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu. W tym celu uruchomiony został telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV2 w SP ZOZ GOZ w Koźminku pod numerem telefonu: 517 146 348.

Kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Transport zorganizowany zostanie dla:
- osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
- osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.
Potrzebę transportu można zgłaszać pod numerem telefonu: 517 049 402.

Przypominamy, że od 15 stycznia trwają zapisy na szczepienia seniorów powyżej 80 roku życia, natomiast od 22 stycznia, dla osób, które ukończyły 70 lat.

Punkt szczepień na terenie gminy Koźminek: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Koźminku.  

 

INFORMACJA O SZCZEPIENIACH.

NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ: służy zaplanowaniu działań które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień przeciwko COVID - 19

Od 15 stycznia 2021 roku rozpoczyna się rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat, natomiast od 22 stycznia 2021 r. na szczepienia rejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia.
Od 25 stycznia 2021 r. rozpoczną się szczepienia zarejestrowanych seniorów. Stopniowo będą ogłaszane terminy szczepień dla pozostałych grup wiekowych.
Dostępne będą trzy kanały za pośrednictwem, których można zapisać się na szczepienie.
1. Dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię 989. Do zapisu   wystarczy numer pesel oraz numer telefonu komórkowego.
2. Elektronicznie poprzez stronę www.pacjent.gov.pl
3. Poprzez przychodnie:  517 146 348.

Podczas rejestracji telefonicznej pacjent zostaje poinformowany o dacie i godzinie szczepienia.
Pacjent zgłaszający się na szczepienie powinien mieć ze sobą aktualny dokument potwierdzający tożsamość.
Po zaszczepieniu pacjent otrzyma kartę informacyjną o zaszczepieniu wraz z informacją o dacie następnego szczepienia.

Wszelkie informacje dotyczące szczepionek znajdują się na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczących pandemii koronawirusa: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

szczepmysie

 

 

W miesiącu wrześniu 2020 r. Gmina Koźminek  przystąpiła do realizacji  projektu pn.:

 „Cyfrowa Wielkopolska”.

Niestety krótko, po rozpoczęciu projektu, Gmina Koźminek zmuszona była zawiesić zajęcia dla seniorów z powodu sytuacji epidemicznej związaną z pandemią COVID – 19.

W styczniu bieżącego roku Gmina Koźminek powróciła do zajęć z seniorami, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Projekt jest skierowany do osób w wieku 65 + zamieszkałych na terenie Województwa Wielkopolskiego.

W ramach szkolenia seniorzy mogą:

- skorzystać z bezpłatnych szkoleń kompetencji cyfrowych,

- zdobyć praktyczne umiejętności obsługi: komputera, telefonu, Internetu,

- wziąć udział w grupowych działaniach animacyjnych,

- uzyskać Certyfikat udziału w szkoleniu

- uzyskać tablet na własność, pod warunkiem udziału w 60 % zajęciach.

Autor: M. Nowak

cyfrowawlkp

 

Z końcem  2020 roku Gmina Koźminek  zakończyła realizację projektu w ramach Programu Wieloletniego „Senior +”na lata 2015 – 2020, Moduł I – Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior +”.

Przedmiotem projektu był zakup wyposażenia pomieszczeń zabytkowego Dworu w Koźminek przeznaczonych dla seniorów w niezbędne meble, sprzęt AGD i inne artykuły.

Wartość zrealizowanego projektu to kwota 31 250 zł., a dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego wyniosło 25 000,00 zł.

     „Projekt współfinansowy przez Wojewodę Wielkopolskiego”

Autor M. Nowak

 

Zgodnie z tarczą 6.0, prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje kolejnym grupom wykonującym umowy cywilnoprawne. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów.

Warunkiem otrzymania świadczenia, jest uzyskanie przychodu z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r., m.in. z działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, wokalistyki oraz usług w zakresie architektury.

Osoba, która wystąpi z wnioskiem o świadczenie, nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, np. nie może w tej sytuacji pracować na etacie, czy prowadzić działalności gospodarczej, itp. – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Oprócz tego, przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, tj. w grudniu 2020 r., styczniu, czy lutym 2021  r. kwoty 15 506,79 zł.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek, wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe można składać wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek powinien trafić do ZUS najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii – dodaje Nowicka.

Ewa Szymankiewicz

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony