Stop czerniak

czerniak 2

Urząd Miejski Gminy Koźminek,

zaprasza osoby w wieku od 50-64 lat

na bezpłatne badania profilaktyczne znamion „Stop Czerniak”

Rejestracja na badania pod nr tel. 62 76 37 085

lub osobiście

w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek, pokój nr 11.

Termin badań :

30 kwietnia 2021r. (piątek od godz. 14.00)

1 maja 2021r. (sobota od godz. 9.00 do 21.00)

Miejsce badań: park przy dworku w Koźminku.

Osoby, które nie kwalifikują się do bezpłatnego badania, mogą je wykonać za opłatą w kwocie 100 zł (termin zostanie podany później).

 

czerniak

CYFROWA WIELKOPOLSKA

 

15 marca odbyło się oficjalne zakończenie cyklu szkoleń dla seniorów w wieku 65+ w ramach projektu pn.: „Cyfrowa Wielkopolska”. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie i dyplom ukończenia szkolenia, a także etui do otrzymanego wcześniej tabletu.

Szkolenia zakończono w miłej atmosferze poczęstunkiem i wręczeniem kwiatów prowadzącym i opiekunom.

Autor: M. Nowak

eu

20210315 114154

20210315 114916

20210315 115223

20210315 115410

20210315 120643

20210315 130636

zyczenia

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa

wszystkim Sołtysom oraz Radom Sołeckim

z terenu gminy Koźminek składamy najserdeczniejsze życzenia.

Pomyślności, zdrowia, pogody ducha

aby Wasze dążenia do realizacji celów osobistych i zawodowych

nie napotykały na przeszkody.

 Jednocześnie pragniemy podziękować za trud

Państwa codziennej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Burmistrz Gminy

Iwona Michniewicz

 

Pod koniec 2019 roku Gmina Koźminek dokonała remontu budynku szatniowo – sanitarnego przy boisku sportowym w Koźminku, na który otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Z początkiem  roku 2021, szatnie te zostały doposażone w 20 modułów szatniowych dla uczestników treningów, rozgrywek i meczy. Każda szafka jest zamykana na klucz, aby można było bezpiecznie pozostawić swoje rzeczy. W szatniach zamontowano również nowe oświetlenie ledowe,  dla lepszego oświetlenia oraz zmniejszenia kosztów zużycia prądu. Całe przedsięwzięcie w kwocie ponad 12 000 zł zostało sfinansowane z budżetu Gminy Koźminek.

20210310 092944

20210310 092955

 

wyjasnieniaodp

Załącznik - Pismo wyjaśniające:

wyjasnienia

 

Od półtora roku w Orlim Stawie mamy wielki plac budowy, a co za tym idzie nasza podstawowa działalność łączona jest z pracą Wykonawców poszczególnych zadań, które mają uczynić ZUOK „Orli Staw” jeszcze bardziej wydajnym i efektywnym Zakładem sektora gospodarki odpadami.

Poniżej przedstawiamy postęp prac kluczowych zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”.

Zadanie nr 3:     „Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw”, polega m.in. na rozbudowie istniejącej hali sortowni o nową halę o powierzchni ponad 2500 m2 i wysokości w świetle  15 m, budowie dwóch wiat magazynowych o powierzchni ponad 1000 m2, budowie powierzchni służących komunikacji, czy obiektów małej architektury. Wartość zadania wynosi 12.717.327,93 zł brutto. Wykonawcą jest Firma Budowlana Marek Antczak z siedzibą w Kaliszu.

Do końca lutego br.:

 • Wykonano pełną konstrukcje hali (wszystkie elementy konstrukcyjne).
 • Zakończono montaż poszycia ścian hali (około 2.200 m²) oraz dachu (ponad 2.200 m²).
 • Zamontowano stolarkę zewnętrzną – bramy przemysłowe, drzwi oraz okna.
 • Wykonano betonową wylewkę posadzek w obrębie wnętrza hali (ponad 500 m³ betonu).
 • Trwają prace wykończeniowe posadzek w obiektach zewnętrznych, poza główną halą – pod wiatami i w boksach magazynowych oraz prace związane z układaniem wierzchniej warstwy asfaltobetonu na placach zewnętrznych.

Odbiór i przekazanie inwestycji do użytkowania ma nastąpić w kwietniu bieżącego roku.

Zadanie nr 4:     „Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw”. Najbardziej złożone zadanie w ramach projektu, a jego wartość to 79.458.000,00 zł brutto. Budowany moduł fermentacji selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych będzie pierwszą tego typu instalacją w Polsce. Umowa na realizację zadania została podpisana z Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy). 
               
Wykonawca w pierwszej fazie realizacji projektu przygotował liczący kilkaset stron projekt technologiczny. Obecnie projekt ten jest analizowany i weryfikowany przez pracowników ZUOK „Orli Staw”. Zakończenie całości prac i oddanie gotowej instalacji fermentacji, wraz
z obiektami towarzyszącymi, do użytkowania planowane jest na koniec 2023 roku.

Zadanie nr 5:     „Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw” zostało zakończone w październiku 2020 roku. Wykonawcą obiektu, o wartości 1.065.225,40 zł brutto, była firma WERBUD Roboty Drogowo-Budowlane Piotr Pleśnierowicz. Nowo oddany budynek
o powierzchni zabudowy ponad 360 m2 poprawi warunki socjalno-bytowe załogi Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie oraz stanowić będzie rezerwę na planowaną rozbudowę Zakładu w przyszłości.

Zadanie nr 6:     „Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej w ZUOK Orli Staw”. Zadanie, o wartości 714.550,42 zł brutto, jest wykonywane przez firmę BLACK WATER ENERGIA Sp. z o.o. Nowa stacja transformatorowa zasili urządzenia rozbudowanej linii sortownia odpadów, które znajdą się w nowej hali sortowni budowanej w ramach Zadania nr 3.            

Zadanie to jest na ukończeniu:

 • Wykonano modernizację istniejącej rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej.
 • Wybudowano nową stację transformatorową oraz ułożono nową instalację elektryczną.
 • Przygotowana instalacja została wpięta do energetycznej sieci wewnątrzzakładowej oraz przyłączona do sieci zewnętrznej przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
 • Trwa końcowy etap związanym z formalnym uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie inwestycji.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec marca 2021 roku.

Zadanie nr 7:     „Modernizacja linii sortowania w ZUOK Orli Staw” znajduje się w kluczowej fazie realizacji. Wykonawcą jest firma Sutco-Polska Sp. z o.o. Wartość podpisanej umowy wynosi 34.144.800,00 zł brutto.

W ramach prac przewidzianych w umowie:

 • W 2020 roku w większości wykonano modernizację istniejącej linii sortowania odpadów
  w istniejącej hali sortowni.
 • Wykonawca przystąpił do wytwarzania urządzeń składających się na całość nowej linii technologicznej do sortowania odpadów, która zostanie zainstalowana
  w nowej hali sortowni, budowanej w ramach Zadania nr 3.
 • Wykonawca przystąpi do montażu nowej linii sortowania w nowej hali
  w momencie oddania do użytkowania nowej hali sortowi, najpóźniej w połowie kwietnia 2021 roku.

Planowane zakończenie tej inwestycji to połowa 2022 roku.

Nowa, w pełni zautomatyzowana, linia technologiczna sortowania odpadów, połączona ze zmodernizowaną linią działającą obecnie, pozwoli na zwiększenie przepustowości całej instalacji,
w odpowiedzi na rosnący strumień odpadów z terenu gmin należących do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Dodatkowo modernizacja pozwoli na dokładniejsze sortowanie odpadów, wydzielanie bardziej jednorodnych i liczniejszych frakcji odpadów, o lepszej jakości, co umożliwi ich sprzedaż jako wysokogatunkowych surowców wtórnych.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 117 199 018,71 zł netto, w tym dofinansowanie
79 695 332,73 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony