Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że po wielu latach dociekań i starań, dokonana została zmiana uznana przez Komisję Heraldyczną - w kwestii Herbu naszej Gminy.


Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 2021 roku, został zatwierdzony projekt, który od tego momentu staje się oficjalnym Herbem Gminy Koźminek.
Zatem - od tej chwili, stary (niezatwierdzony i niepoprawny herb) zostaje zamieniony na nowy, którym należy się posługiwać.


Skrawek historii z wniosku o nadanie herbu.


Jak wykazano w materiale historycznym najstarsze wizerunki godła Koźminka, zachowane na pieczęciach miejskich pochodzących z XVI-XVIII w oraz wydawnictwach heraldycznych, nie różnią się zbytnio od siebie. Praktycznie przez cały okres funkcjonowania miasta magistrat Koźminka używał pieczęci herbowej o podobnej treści ikonograficznej, a właściciele miasta pieczętowali dokumenty własnymi pieczęciami z herbem własnego rodu. Symbolika eksponowana w ikonografii pieczęci prezentująca wieżę blankowaną, w której polu na tarczy herbowej godło szlacheckiego herbu Zaremba, trwała w całym okresie staropolskim, aż do ostatniego rozbioru Polski. W późniejszym okresie zapomniano na jakiś czas o pierwotnym herbie Koźminka.
Chcąc nadać herbowi Koźminka prawidłowy kształt i bardziej współczesny charakter, tak by mógł służyć on całej Gminie, wskazane jest przy opracowywaniu nowych weksyliów odwołać się najstarszych przekazów źródłowych. Należy też pamiętać, by przy procesie tworzenia znaków samorządowych zachować jak najwięcej cech odpowiadających okresowi staropolskiemu. Współczesne weksylia Koźminka muszą zatem łączyć w sobie bogactwo staropolskiej tradycji heraldycznej i ponadczasową estetykę. Eksponowanie ich przez władze i mieszkańców Gminy ma bowiem przysparzać im dumy i chęć identyfikowania się z nimi.

Projekt herbu należy opisywać następująco:


W polu błękitnym ceglana wieża o trzech blankach srebrna (biała). Na wieży, francuska tarcza herbowa dwudzielna cięta w pas. W polu pierwszym (górnym), złotym, półlew wspięty, czarny, w prawo; w polu drugim (dolnym), czerwonym, cztery kamienie heraldyczne (romby) (3 i 1) czarne.


Symbolika


Geneza symboliki eksponowanej na pieczęciach Koźminka i w projekcie herbu Gminy Koźminek sięga odległych czasów. Wieża, baszta, minaret to od najdawniejszych czasów pojedyncza budowla obronna bądź też fragment zamku obronnego. Wieże wznoszone były po to, aby móc na czas dostrzec nadciągające niebezpieczeństwo (wroga, kataklizm, np. pożar itp.). Są wyrazem czujności, ochrony, ale też potęgi i siły. Budowano również wieże oblężnicze, o konstrukcji drewnianej, na płozach lub kołach, z otworami strzelniczymi, z pomostem do szturmowania murów i taranem. Oprócz tych wież stawiano jeszcze wieże wiatrów pełniące funkcję wiatrowskazu i zegara (starożytna Grecja), wieże strażackie, ratuszowe, kościelne itd. Wieża rozumiana była też w dawnej Polsce jako kara, a dokładniej kara więzienna. Tu bowiem zamykano przestępców za popełnione przewinienia - na dole wieży, w piwnicy, lochu, umieszczano tych z cięższymi wyrokami, na górze - piętrze, tych co dopuścili się mniejszych przestępstw. Widać więc, że różne były motywy budowania wież i różne ich przeznaczenie. Podobnie jest z symboliką wieży. Możliwość wspinania się na wieżę, w górę, stwarza człowiekowi bogatą gamę odczuć. Samo wchodzenie wyzwala odczucie wspinaczki górskiej, ludzie w dole wydają się mniejsi, niebo staje się bliższe, a wysiłek związany z wchodzeniem staje się przyjemnością, dowodem pokonania własnych słabości. Zdobycie szczytu wieży znaczyło też symboliczne dotarcie do samego nieba. Wieża była łącznikiem tego, co na górze z tym, co na dole. Mówią o tym liczne legendy, bajki, mity. Także Biblia wspominając o wieży Babel, budowanej przez potomków Noego, informuje, że miała ona sięgać nieba, by w ten sposób nawiązać łączność między niebem a ziemią. Wieża Babel jest symbolem pychy i dumy oraz braku umiaru.
Średniowieczna ikonografia przestawia też wieżę jako symbol ludzkiej pychy i zarozumiałości, uwidoczniony w postaci spadającego głową w dół człowieka. Wieża z winnicy Pańskiej, ustawiona pośrodku, symbolizuje, wszystko widzący wzrok Boga, przenikający wszelkie zło, i czyni je nieszkodliwym. Wieża to także bastion dobra, chroniący przed oddziaływaniem zła, to Boża ochrona i opieka. W Ewangelii Jezus zestawia wieżę z winnicą – wieża to stróże Kościoła, Apostołowie i ich następcy chroniący winnicę, czyli Kościół. Do wieży przyrównywana jest też Matka Boża w Litanii Loretańskiej (wieża Dawidowa, Wieża z kości słoniowej), czyli mająca i dająca samo dobro oraz izolująca od życia i nakłaniająca do koncentrowania się nad sferą duchową.
W godle Koźminka widnieje także półlew. Lew uważany jest za króla zwierząt na ziemi. Od zawsze budził jednocześnie podziw i strach, co czyniło z niego zjawisko nadprzyrodzone. Lew był źródłem kontrastujących z sobą metafor: dobra i zła, boskości i zwierzęcości, miłości i krwiożerczości, łagodności i drapieżności. Lwami przyozdabiano trony i pałace władców. Lew symbolizuje majestat, potęgę, wielkość, siłę, męstwo, odwagę, zwinność. Lew symbolizuje także boską moc, ducha życia, czujność, płodność. Jest tradycyjnym wrogiem orła i smoka. Należy do najpopularniejszych godeł. Występuje w herbach wielu państw i krain, m.in.: Palatynatu, Belgii, Flandrii, Miśni, Bułgarii, Czech, Luksemburga, Hestii, Turyngii, Szkocji, Leonu, Holandii, Norwegii, Finlandii, Persji, Tadżykistanu, oraz ziem (województw) i miast m.in.: dawnego województwa ruskiego, brzesko-kujawskiego, powiatu dobromilskiego, ziemi spiskiej, Kutna, Krosna, Krynek, Pyskowic, Lwówka, Legnicy, Kłodzka, Kątów Wrocławskich, Gorlic, Działoszyc, Dębna. Lew widnieje także w wielu godłach szlacheckich, m.in. w herbie: Zaremba, Przosna, Prawdzic.
Ponadto w godle Koźminka występują również kamienie szlachetne (heraldyczne). W znaczeniu ogólnym kamień jest symbolem praprzyczyny, istnienia, kości Matki-Ziemi, Słońca, ognia, potęgi, Boga, Chrystusa, Kościoła, próby, męczeństwa, śmierci. Symbolikę kamienia odnajdujemy przeważnie w herbach wywodzących się z kręgów masońskich. Kamienie szlachetne widnieją w herbach szlacheckich m.in.: w herbie Sulima, Zaremba, Dryja.
Oprócz godła istotnym elementem składowym herbu są barwy, zarówno godła, jak i pola tarczy, w którym jest ono umieszczone. Dla pola tarczy przyjęto w projekcie herbu jedną barwę - błękitną. Wieża jest barwy srebrnej, pole tarczy herbowej na wieży jest barwy złotej i czerwonej, lew barwy czarnej, kamienie szlachetne (heraldyczne) barwy czarnej. Barwy użyte w projekcie herbu są zgodne z zasadami sztuki heraldycznej i dobrze wpisują się w zespół polskich herbów państwowych i samorządowych.

Symbolika barw:

  • złoto – symbolizuje cztery cnoty: wzniosłość, delikatność, otuchę, życzliwość, z ciał niebieskich Słońce, z dni tygodnia – niedzielę;
  • srebro – symbolizuje pięć cnót: czystość, niewinność, pokorę, uczciwość, niepokalaność, z ciał niebieskich – Księżyc, z żywiołów – wodę, z dni tygodnia – poniedziałek;
  • czerwień – symbolizuje dwie cnoty: odwagę i waleczność, z ciał niebieskich – Saturna, z żywiołów – ogień, z dni tygodnia – sobotę;
  • błękit – symbolizuje trzy cnoty: wzniosłość, piękność, pochwałę, z ciał niebieskich – Wenus, z żywiołów – powietrze, z dni tygodnia – piątek;
  • czerń – symbolizuje pokorę, bogactwo, żałobę, usposobienie melancholijne, z ciał niebieskich – Marsa, z żywiołów – ziemię, z dni tygodnia – wtorek;


Symbolikę połączonych barw z projektu herbu gminy Koźminek, czyli czerwoną, srebrną, złotą, błękitną i czarną, odczytywać możemy jako trwałą radość, dobroć, miłosierdzie, powściągliwość, cześć, odwagę, doniosłość, pokój, nadzieję.

Herb można umieszczać na: sztandarze, fladze, (w całości lub godło), pieczęciach urzędowych i innych oznakach władz gminnych (wójta, jego zastępcy, przewodniczącego rady i jego zastępców, członków rady), na budynkach, które są siedzibą władz samorządowych gminy, a także we wnętrzach tychże budynków, budynkach będących własnością samorządu, na pismach, okolicznościowych drukach, wizytówkach władz gminnych (za zgodą rady, a także niższych urzędników), na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze samorządu, słupach granicznych tzw. witaczach, pojazdach, transparentach umieszczanych przy drodze.

Używanie herbu przez osoby nieurzędowe jest dopuszczalne za zgodą Rady Gminy. Może ono mieć jednak charakter tylko czasowy.

 

Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu herbu

 

herb 1

 

 

herby