W dniu 5 lipca 2021r. odbyło się uroczyste otwarcie prawie 2-kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 4607P na odcinku Emilianów-Dębsko.

Całkowity koszt inwestycji to 860.754,81 zł, z czego 402 tys. zł stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych. Zadanie zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych".

Wykonana inwestycja to efekt współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Kaliskiego i Gminy Koźminek.

Zrealizowano między innymi następujące prace: wykonano nawierzchnię, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, ułożenie krawężników i ścieku, chodniki, zjazdy, poszerzenie jezdni i wymianę konstrukcji.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz.

W oficjalnym otwarciu drogi uczestniczyli:

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy, Burmistrz Gminy Koźminek Iwona Michniewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Koźminek Włodzimierz Karasiński, Sołtys Wsi Emilianów Danuta Marczyńska i Sołtys Wsi Dębsko Maria Olszewska.

Jednocześnie wykonano zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej Emilianów – Dębsko”, w ramach operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek.

Wartość zadania: 402 665,10 zł. brutto, dofinansowanie 63,63 % dofinansowany ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawcą zadania było: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „INSTALEX” Grzegorz Sośnicki

 

214960515 4139212302815219 6507385540011032510 n

212845518 232653758672789 8858123200772615046 n

207975982 801155333924655 948097306011384 n