Gmina Koźminek zleciła zbadanie wody w Zbiorniku Murowaniec. Wyniki są dobre. Parametry wody w Murowańcu, podlegające badaniu, mieszczą się w normach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie: nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1978P/30.06.2021-1/Z

 

gminakozminek